Home » Uncategorized » Afkorting pagina

Afkorting pagina

We gebruiken een hoofdletter als die ook in het afgekorte woord voorkomt. Een afkorting schrijven we met een of meer punten. Cal = kilocalorie (verouder beter: kcal) cao = collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor algemene teksten is het enkelvoud aan te raden. Van sommige afkortingen komt in de praktijk (ook) een meervoudsvorm op -n of -s voor.

In echte afkortingen wordt doorgaans een punt geschreven, bijvoorbeeld p. Eén enkele pagina van een werkstuk. Een reeks van pagina ´s van een werkstuk. Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk. Benoeming van de uitgever van een werkstuk. Ontwikkeling van een idee incl.

Toevoeging van iets aan een lijst. Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets p.

Online vertaalwoordenboek. NL: Wij zijn helemaal klantgericht en garanderen de laagste prijzen voor alle hotels gepresenteerd op onze pagina ´s EN: We are fully dedicated to our customers and guarantee the lowest internet rates . Afkortingen worden eigenlijk alleen gebruikt in schrijftaal. Het afkorten van een woord zorgt er voor dat je sneller kunt schrijven of dat je minder tekens nodig hebt om een boodschap te schrijven. Vooral in advertenties worden afkortingen veel gebruikt.

Verwijzingen met de afkorting HN zijn naar: Schopenhauer, A. Der handschriftliche Nachlass, herausgegeben von Arthur Hübscher, . Als je een bepaalde wet voor de tweede en volgende keer in een document gebruikt, kun je volstaan met de afkorting. Bijvoorbeeld: Artikel 6:2BW. Naam instantie – datum uitspraak – naam of afkorting vindplaats – pagina of nummer. In principe is het de bedoeling dat de afkortingen doorverwijzen naar de pagina waarop de uitleg snel te vinden is, of nog beter: een pagina met de uiteenzetting als naam. Als een begrip puur bestaat uit de afkorting , kan de pagina worden ingedeeld in zowel . Het afleveringsnummer hoef je niet te vermelden in de verkorte schrijfwijze wanneer het tijdschrift paginanummers doornummert gedurende de gehele jaargang.

Doen ze dit niet dan is het vermelden van het afleveringsnummer wel noodzakelijk. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste . Goede dag allen, Bij deze wil ik graag jullie aandacht voor het volgende dilemma.

Deze categorie bevat het huidige woordenbestand (gerelateerd) aan afkortingen in het Frans. Initiaalwoord in het Frans (P).