Home » Uncategorized » Afkortingen lijst

Afkortingen lijst

Deze lijst bevat afkortingen die over een Belgische (BE) of Nederlandse wet (NL) gaan. Dit kunnen wetten zijn die nog geldig zijn, of oude wetten die inmiddels ingetrokken zijn. Een Wet is een regeling.

De taal kenmerkt zich door het gebruik van emoticons, afkortingen en spreektaal. Gezien de vluchtigheid en omvang van de chattaal, is er niet gestreefd naar een complete lijst. H) hoofd (toevoeging bij een beroep).

In de afkortingenlijst vermeld je alfabetisch afkortingen van de belangrijke begrippen in je scriptie. Eerste van Swindenstraat. Algemene Douaneregeling. Allied Forces Central ( Europe).

Admission Temporaire-Temporary Admission. Associatie Turkije, modelnummer 1. Authorized Economic Operator, geautoriseerde marktdeelnemer. Hier vindt u de lijst met afkortingen relevant voor het HPC van het UMCG.

AO AAW ABB ABB ABP ABW AC ACOM ACOP ACP ADo. Applied Earth Sciences courses. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Adviescommissie Vreemdelingenzaken. Asiel- en Migratiefonds.

Supply Chain Management, Inkoop en Logistiek. In de onderstaande lijst is een deel van de afkortingen opgenomen die in de geestelijke gezondheidzorg gebruikt worden. A AA Anonieme alcoholisten. Administratiefrechtelijke Beslissingen. Verdrag tegen foltering en andere wrede of onterende behandeling.

Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina. Beneden Para (een district) Ben. In het MIRT Overzicht worden op meerdere plaatsen afkortingen gebruikt. De meest gebruikte afkortingen worden hieronder uitgeschreven. AB Rechtspraak Bestuursrecht.

Afkortingenlijst titels mei. Tijdschrift voor Agrarisch Recht.