Home » Uncategorized » Afval storten kosten

Afval storten kosten

Neem altijd uw milieupas en een identiteitsbewijs mee. Op het depot is geen heftruck voor particulier gebruik of hulp aanwezig. U kunt alleen met pinpas betalen. Omwissel- en administratiekosten mini-container.

Recycleplein Duurstedeweg. Indien binnen drie maanden na verhuizing.

Alle containers, Gratis. Na drie maanden vanaf de verhuizing. Groene gft-container, 1x per jaar gratis. Grijze restafvalcontainer of tweede keer wisselen groene gft-container, €300 . Storten zonder pas kan ook, maar dan betaalt u voor alle afvalsoorten het hoogste tarief. Kosten per 1kilo (Incl.

BTW). Grof huishoudelijk afval , €250. Afval dat wordt aangeboden wordt op de weegbrug gewogen.

Op basis van gewicht zullen de kosten de met u worden verrekend. Inwoners van de Gemeente Midden-Drenthe kunnen hun grof afval dat te groot is voor de container brengen naar de milieustraat. Er kan alleen afval aangeboden worden door een personenauto met één of twee assigge aanhanger of kofferbak.

Voor het storten van afval en groen worden er kosten in rekening gebracht. Door aan de poort geen kosten meer te rekenen hopen we dat er een betere . Van Werven helpt bedrijven en particulieren bij het afvoeren van afval. Naast onze containerservice en de milieustraten op onze recyclingvestigingen, adviseren we u ook graag. Door afval te scheiden op de plek waar het vrij komt, bespaart u als bedrijf vele procenten op uw afvalkosten en is het afval geschikter om te . Adresgegevens, openingstijden en kosten van de gemeentelijke afvalverwerking. Groot afval , zoals snoeiafval , puin en oude meubels brengt u naar de milieustraat.

Legitimatie is daarom verplicht. De tarieven voor bedrijven zijn exclusief BTW. Moet een rekening gestuurd worden omdat niet direct betaald kan worden dan worden extra administratiekosten in rekening gebracht van € 10. Particulieren Op het ABP kunt u terecht met de afvalpas , die aan elk . De gemeente heeft milieustraten. Dit zijn plaatsen waar u uw afval kunt aanbieden (afvalinzamelstations).

Milieustraten zijn vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven als huisvuil.

Ermelo aan de Tolweg een milieustraat (reststoffencentrum). Maak een afspraak met de gemeente om uw grofvuil op te halen. Twijfelt u of iets bij het grof huisvuil . Binnen de gemeente bevindt zicht een milieustraat. Hier kunt u uw afvalstoffen aanbieden. De milieustraat is voornamelijk bedoeld voor het aanbieden van afvalstoffen die u niet kunt of mag meegeven tijdens de reguliere inzameling huis aan huis.

De pas wordt dan geblokkeerd zodat niet iemand anders op uw kosten afval op de milieustraat kan brengen. Een nieuwe pas kost €150. Meer informatie over de milieupas vindt u in het digitaal loket.

Asbest Asbesthoudende vloertegels en met cement of kunsthars gebonden (geschroefde) asbestplaten kunt u tot een . Het te storten afval wordt gewogen en u betaalt voor het aangeboden gewicht met een minimumtarief. De meeste soorten afval kunt u gratis brengen naar het afvalbrengstation. Er zijn wel kosten voor het wegbrengen van bouw- en sloopafval.