Home » Uncategorized » Afzet dikke fractie mest

Afzet dikke fractie mest

Naast het voordeel dat u bij scheiden de mest voor boxstrooisel kunt gebruiken, kunt u ook op mestafzetkosten besparen. De dikke fractie bevat verhoudingsgewijs veel meer stikstof en fosfaat dan drijfmest. Berekening bedrijfspotentieel mestscheiding. Investering in externe mestopslag.

Afzetkost ruwe drijfmest vs afzetkost dikke fractie (evt. dunne fractie ) . De dunne fractie heeft mestcode 1 hiervan zijn de forfaitaire gehaltes kilo stikstof en kilo.

Na mestscheiding ontstaat een dunne en een dikke fractie. Voor de dikke fractie rekent u met de werkingscoëfficiënt van vaste mest. Bij afzet naar particulieren welke geen relatienummer of . Als binnen een half uur rijtijd geen afzetmogelijkheid is voor de dunne fractie van de mest , heeft scheiden geen zin, stelt Pijnenburg.

Dan voegt het alleen maar kosten. Genoeg afzetmogelijkheden. De dikke , stapelbare fractie van de mest wordt over het algemeen gecomposteerd of gaat de vergister in.

Het scheiden van mest moest een oplossing bieden omdat een groot deel van de fosfor afgevoerd wordt in een dikke fractie en er slechts een dunne fractie overblijft met weinig fosfor maar alsnog met het grootste deel van de stikstof.

Mestscheiden is duur en kan alleen voordelig zijn als er eigen grond of burenregelingen . Naast losse verhuur van de scheider is er een mogelijkheid om het als een totaalconcept te regelen. De scheider wordt geplaatst en de dikke fractie wordt afgenomen, dit alles tegen zeer concurrende afzettarieven. Dit kan een besparing opleveren tot euro per ton drijfmest. Voor Koning is de mestscheider rendabel én . De Keydollar mestscheiders zijn de beste machines om het fosfaat uit uw drijfmest te halen.

Door de kunststof laag op de vijzel worden alle vaste deeltjes meegenomen. In deze vaste deeltjes zit de fosfaat van de mest. Wanneer u mest moet afvoeren op . Dikke fractie : P, organische stof. Hangt af van type mest en van installatie! De inhoud van de opslag van de dikke fractie op januari, moet u aangeven . Wij kunnen eventueel de afzet van de dikke fractie verzorgen in het kader van de verwerkingsplicht.

Ook ideaal voor loonwerkers of vergistingsinstallaties in Nederland en daarbuiten die niet over een mest bewerking of verwerkingsinstallatie beschikken en hierdoor hun eigen klanten kunnen bedienen zonder grote . Is er verandering in opbrengst van de gewassen na het toedienen van gescheiden mest in vergelijking met reguliere drijfmest ? Zo ja, wat denkt u dat de reden hiervan is? De bemesting werd tot nu toe meestal met drijfmest gedaan.

Bedrijven die mest moeten afvoeren, kunnen de mestafzet ermee beperken. Door mine- ralen te concentreren hoeft een veehou- der minder kuubs af te voeren. De afgelopen jaren heeft het scheiden van mest een opgang gemaakt. Ondernemers verkleinen hun mestvolume en kunnen de dikke fractie soms goedkoper afzetten. Met het koppelen van een . Anders gezeg hoeveel mest moet er door de scheider heen om ton dikke fractie te krijgen?

Voor mestafzet is dit gemiddeld ,ton aan input. Bij afvoer voer je dus duidelijk meer fosfaat af bij een . In Nederland geldt voor de toepassing van dierlijke mest het Besluit Gebruik Dierlijke . Afzet dikke fractie fraudegevoelig. Mestmonsters van vaste mest zijn eenvoudig te manipuleren, geven LTO, Cumela en het LEI aan. Meer mestverwerking geeft meer producten die geen automatische monstername vergen en hierdoor stijgt de kans op fraude.

Volgens Cumela komen er regelmatig . Print dit bericht Klik om te printen. Melkveebedrijven die genoodzaakt zijn mest af te zetten vanwege een overschot aan stikstof leveren wanneer ze de mest scheiden via de dikke fractie onbedoeld veel fosfaat af. Het fosfaatgehalte in varkensmest zorgt voor hoge afzetkosten.

Het is dan de vraag of mest. Dit komt doordat er veel kuubs moeten worden afgevoerd om aan de huidige verwerkingsplicht te kunnen voldoen. Door uw varkensmest te scheiden, krijgt u dikke fractie met een keer zo hoog fosfaatgehalte.

Verschillende van ons klanten werden zo geholpen aan hun verplichte verwerking. Export : Leievoeders bemiddelt ook bij de afzet van kippemest en gecomposteerde dikke fractie in Noord-Frankrijk. Hierdoor hoeft u veel minder kuubs af te voeren, .