Home » Uncategorized » Baetsen weegbrug

Baetsen weegbrug

In overleg met de beheerder kunnen andere openingstijden vastgesteld worden. Openingstijden tijdens kerst en jaarwisseling. De Baetsen -Groep is u graag van dienst met uiteenlopende activiteiten op het gebied van transport, kraanverhuur, recycling, containers, bouwstoffen en kunststoffen. Verkoop van kunstmest, international transport van afval- en recyclingmateriaal.

Wij beschikken over een weegbrug (70ton). De WeegApp is een van de andere modules van Waste Insight waarmee Baetsen gaat werken. Daarmee kan op de weegbruggen op verschillende locaties onbemand worden gewogen. Het grote voordeel hiervan is volgens hem dat openings- en sluitingstijden van de weegbrug tot het verleden behoren.

Op de drie recyclinglocaties worden de afvalstromen gescheiden . Nauwkeurige weegresultaten. Dat garandeert certificering van de weegbrug , waartoe behalve de weegbrug ook het weeglog en de weegsoftware behoren. Met Waste Insight kan Baetsen nu ook onbemand gaan wegen met de WeegApp. Restafval nog meer hergebruiken. Dat is een van de belangrijkste doelen van de samenwerking tussen de gemeente Veldhoven en de Baetsen -Groep.

In concreto betekent dit dat er nog maar vijf procent restafval wordt . Op de weegbrug een order kiezen uit de digitale orderlijst. Meer hoeft weegmeester Wil Koenraat van de Baetsen -Groep niet te doen om een vracht te wegen van Van Happen Transport die met de EBA komt aanrijden. Alle andere gegevens, zoals afvalstroomnummer zitten al in het systeem. De ecocombi van Baetsen bestaat uit een voorwagen met een aanhanger waar in totaal drie containers op passen.

We moesten sowieso bij het lossen al elke keer een bak van de combinatie pakken. Omdat het maar om één LZV gaat, . Eigen en derden chauffeurs die zelf onbemand vrachten wegen, ook als de weegbrug is gesloten. Baetsen Groep onbemand wegen WeegApp Weegkiosk PieterBas Automatisering.

Dat kan met de Weegkiosk, een zuil met een interactief scherm. Een dure weegautomaat is niet meer nodig. Op een touchscreen vrachten wegen zonder tussenkomst van de weegmeester. Applicatieconsultant Raymond Huisinga van PieterBas Automatisering heeft daarvoor de WeegApp geinstalleerd op een interactieve zuil.

Weegmeester Wil Koenraat ( Baetsen ) over EBA-vrachten Van Happen. Deze zogeheten Weegkiosk . Wet milieubeheer van Baetsen Recycling Son voor het veranderen van de inrichting bestemd voor het. De verandering betreft: de realisatie van een extra weegbrug , het verplaatsen van de . Baetsen is uw oplossing op het gebied van afvalverwerking en recycling, transport, kraanverhuur, containers, bouwstoffen, grond- en sloopwerken. Wegen vanuit de cabine zonder dat de weegoperator er aan te pas komt.

Collecte Run2Day Eindhoven. Algemeen medewerker administratief en weegbrug. Werkzaamheden: Weegbrug bedienen. Verzorgen van de facturatie.