Home » Uncategorized » Bagger vertaling nederland

Bagger vertaling nederland

Voorbeeldzinnen met ` bagger `. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op ` Vertaalhulp ` Download de . TU-Delft- Hydraulic-Engineering-Glossary. We zitten bijna altijd op , samen met Frans (taal).

De meeste komen niet boven de uit en er zit . Priority substances and pollutants released from sediments as the result of shipping, dredging or natural phenomena shall not be regarded as losses. De prioritaire en verontreinigende stoffen die door scheepvaart, baggerwerken of natuurverschijnselen vrijkomen uit sedimenten worden niet gelijkgesteld aan verliezen. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de . Nederlands – Zweeds op Glosbe, online woordenboek, gratis.

Je hebt gezocht op het woord: uitbaggeren. Van Dale verzorgt een groot en gevarieerd .

Op websites kan je het uitzetten of niet gebruiken. Maar hoe kun je voorkomen. Helaas zijn templates vaak bagger (tijdcodes die niet kloppen, slechte transcriptie) en dan zit er veel extra werk in om fatsoenlijke ondertitels te leveren.

Tot weerzin van Freud ging deze manier van symboolduiding vrij snel een eigen leven leiden, waar het in de ogen van Freud slechts een hulpmiddel was binnen een veel bredere analysemethodiek. De gewenste gebiedskwaliteit is de vertaling van doelen en functies van een waterlichaam naar eisen voor de waterkwaliteit. V en Alterra, Wa- geningen UR, rapportnr. A en B vertaald naar een “dummy aanvraag” voor een omgevingsver- gunning . De gevolgen van wind vertalen zich in golfhoogten die bij overschrijding van een zeker maximum het baggeren stil zullen leggen. Bagger krijgt nieuw leven dankzij middeleeuwse methode.

Hoe roep je de gestage bodemdaling van veenweidegebied een halt toe? Het formuleren van een antwoord begon een jaar of tien geleden. Eerst met een gedachte, toen in het lab en daarna op een vierkante meter in het veld. Ik kan enkel van Frans naar Engels.

Nagenoeg alle goedkope of gratis vertaal software levert OF bagger OF heel grappige vertalingen op. De Belgische milieubedrijven steigeren. Volgens hen kan het gros in Vlaanderen worden gerecycleerd.

We hebben pandemic legacy van de kerstman gekregen maar nog niet gespeeld. Ik lees dat er veel vertaalfouten inzitten. Heb al op bgg gekeken maar ons engels is zo bagger dat we hier ook niet zo veel aan hebben.

Zijn er ook nederlandse correcties op het net te vinden?