Home » Uncategorized » Berekening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Berekening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Dit betekent dat er voor deze gemeenten een ruimer kwijtscheldingsbeleid aanwezig is. Dit beleid heeft enkel betrekking op de gemeentelijke belastingen en niet op die van het . Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente.

De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de . Als particulier kunt u bij de afdeling Belastingen van de gemeente kwijtschelding aanvragen van de volgende belastingen: afvalstoffenheffing. Voor een kwijtscheldingsverzoek van de gemeentebelastingen geldt geen dwangsomregeling.

Hieronder kunt u berekenen , of het voor u zinvol is kwijtschelding aan te vragen. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen. Er verschijnt dan extra informatie.

Deze worden vergeleken met normbedragen die wij hebben vastgesteld. Als na de berekening blijkt dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan wordt aan u . Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen. In Enschede kan dat voor Onroerende Zaak Belasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij de beoordeling wordt gekeken naar uw.

Uw betalingscapaciteit, berekend aan de hand van de rijksvoorschriften, is onvoldoende om de aanslag (gedeeltelijk) te voldoen. De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te betalen. Kwijtschelding kan alleen worden verleend van privé-belastingen, niet van belastingen die . Berekening kwijtschelding. Het netto besteedbaar inkomen is uw netto totaalinkomsten minus een aantal vaste lasten. De normen zijn als volgt per maand . Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

U hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u niet in staat bent te betalen voor:. Het Rijk heeft een aantal strakke regels opgesteld voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Voor het berekenen van de hoogte van het inkomen en het vermogen telt alleen het inkomen en het. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht hieronder vindt u alle bedragen. Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen?

Als u een laag netto-inkomen heeft (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kunt u een verzoek om kwijtschelding doen. Het is dus mogelijk dat u voor de gemeentelijke belastingen kwijtschelding krijgt maar niet voor de waterschapsbelasting. Als uw inkomen laag is, u geen vermogen heeft, en de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Als u een minimum inkomen heeft kunt u mogelijk gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting voor de eerste hond en rioolheffing.

Via de digitale belastingbalie kunt u een formulier aanvragen. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen aan de . Heb je een aanslag gemeentelijke belastingen gekregen? In enkele gevallen kun je kwijtschelding aanvragen.

Als je van ons kwijtschelding krijgt, hoef je de aanslag niet te betalen. Soms kun je kwijtschelding alleen schriftelijk aanvragen.