Home » Uncategorized » Betekenis afkorting rp

Betekenis afkorting rp

Dit kan meerdere betekenissen hebben: Regular Price Rules and Policies Received Payment. Voor andere RP betekenissen moet je even kijken op onderstaande link. Dit is een waardevol antwoord op de vraag.

In plaats van opdrachten over het netwerk te schreeuwen verplaatst een intelligente eenheid zich naar de computer waar het werk gedaan moet worden. Dat wil dus zeggen dat het netwerk veel minder werk hoeft te doen voor een gegeven taak. Voor ouders vaak onbegrijpelijk, maar ook veel jongeren hebben wel eens het idee dat ze best een afkortingenwoordenboek kunnen gebruiken. Wat is nu eigenlijk de betekenis van. Individuele Traject Begeleiding.

Integrale Veiligheidsmonitor. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Justitie en Binnenlandse Zaken. Out of character (an RL aside during RP ) Uit karakter (tijdens RP ) PM Private message (sameasIM) Privé-bericht (zelfde als IM) RL Real life (opposite of RP ) Het echte leven . Afkorting Betekenis Vertaling CYBER!

Bohn Stafleu van Loghum,. Bijlage 1: Latijnse afkortingen en hun betekenis. EAJ, Experimentele Arbeidsplaatsen voor Jeugdigen. EBB, Enquête Beroepsbevolking.

Ecabo, Economisch en administratief beroeps onderwijs. ECTS, European Credit Transfer Systeem (een systeem van studiepunten in het Hoger onderwijs). EER, Europese Economische Ruimte. RPBO, Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel. RPC, Rijksplanologische Commissie.

RP Rijks Planologische Dienst. RPDB, Repertoire Pratique du Droit Belge. RPDW, Répertoire pratique du droit belge. RPR, Rijnvaartpolitiereglement.

RR, Reclameraad (opgeheven) RR . Diversen Latijn – Latijnse afkortingen en namen ALLES – Marije woordjesleren. Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen,. PC Politiechef PDC Politiedienstencentrum PDM Producten- en diensten management. PID Project Indicatie Document PTSS posttraumatische stressstoornis.

POPU project operationeel politie-uniform. S SDO Strategisch Directeuren Overleg SKL Staf Korpsleiding. T TOR Tijdelijke ondernemingsraad. Old(S), Oldenburg (Stutbuch).

SF, Selle Français (Frans Warmbloed). Sgldt, Stamboek Gelders Type (VLN). Sgrt, Stamboek Gronings Type (VLN). Was vroeger een grapje onder het personeel. Ambtenaren Bank Nederland.

Eigenlijk: antiblokkeersysteem. AIUI (as I understand it). Leeftij geslacht, woonplaats.

Voor de leken, onder ons (waaronder ikzelf) zou het handig zijn als wij de betekenis van de afkortingen ook wisten. RP = Rijkspolitie UPH = Uit Pure Hufterigheid VAG = Vaardigheden Aanhouden Groepsverband VE = verdachte. Reverendus Pater, eerwaarde vader.

Deo Gloria, aan God alle eer. Societatis Jesu, van de Jezuïetenorde.