Home » Uncategorized » Coalitie provincie fryslan

Coalitie provincie fryslan

Mei elkenien, foar elkenien. Meer perspectief voor alle inwoners van Fryslân , vooral op het gebied van werkgelegenheid. Dat is de inzet van de coalitie van CDA, VV SP en FNP voor de komende vier jaar.

De coalitie gaat zich meer richten . Achter SGP_RPF wordt abusievelijk een aantal zetels van (nul) vermeld.

De inzet van de coalitie is verwoord in zes ambities: krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, vanzelfsprekende duurzaamhei het Frysk eigene, een . De CDA Statenfractie Fryslân. Het CDA is met van de statenleden de grootste fractie in de Staten. Samen met de VVD (statenleden), de SP (statenleden) en de FNP (statenleden) vormt het CDA deze periode een coalitie. Hierover gaat de provincie graag in gesprek met de landelijke overheid.

Op een aantal terreinen geeft de coalitie de regio meer mogelijkheden om te experimenteren. Het overnamefonds voor jonge boeren helpt bij de bedrijfsopvolging in de . Het College voert het Coalitie – akkoord uit , dat CDA, VV FNP en SP met elkaar hebben opgesteld.

Ton Baas, Waarnemend burgemeester, . Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) heeft in zijn portefeuille: Landelijk gebie PO, platteland en verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincie Fryslân. De provincie zal de komende jaren vaker nee zegen tegen een verzoek om geld. Het geld dat de provincie verdiend heeft met de verkoop van Nuon aan het Zweed. Dat maakte hij duidelijk bij de presentatie van de financiële uitwerking van het coalitie -akkoord tussen CDA, FNP, VVD en SP. Trefwoorden: Nuon-geld.

Daarmee wordt dan bedoeld een rekenkundige meerderheid van CDA, VV SP en FNP. Coalitiepartijen CDA, VV FNP en SP staan achter de nieuwe ganzenaanpak van provincie Fryslân. Dat bleek woensdagavond in de commissievergadering.

Provinciale Staten besluiten volgende week over het beleid. In het nieuwe beleid mogen maximaal 200. Vandaag maakte hij zijn bevindingen bekend. De nu voorgestelde coalitie kan rekenen . In principe ondersteunen we hen zo kort mogelijk, bij het realiseren van slimme samenwerkingsverbanden en omgaan met . Die informatie bestaat ten eerste uit de Staat van Fryslân , waarin we feiten en cijfers geven over hoe Fryslân er voor staat.

In Trends schetsen we de grote ontwikkelingen van de komende jaren. In Organisatie van de toekomst geven we aan wat die ontwikkelingen betekenen voor hoe we als provincie werken en zijn.

LEEUWARDEN – Het onderwijsproject Boppeslach heeft een positieve bijdrage geleverd aan de onderwijskwaliteit van de deelnemende scholen. Dat concludeert de Fryske Akademy in het onderzoek naar de effecten van het project. Tussen de partijen was er consensus over de vraag of er mogelijkheden . Er is een wisseling van coalitie geweest in de provincie vorig jaar,” vertelt Jan Arendz, woordvoerder van de Provincie Fryslân. De Rouwe is lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân. Eerder was hij namens het CDA lid van de Tweede Kamer.

Hij heeft aan de basis gestaan van de huidige coalitie. De werkwijze werd toen door de verschillende politieke partijen gewaardeerd en vormde de reden om de Rouwe wederom .