Home » Uncategorized » Contra indicatie

Contra indicatie

Een contra – indicatie of, vooral in België, een tegenaanwijzing is een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling of geneesmiddel niet toe te passen. Bijvoorbeeld: Iemand heeft een longontsteking waarvoor een bepaald antibioticum geïndiceerd is. De patiënt is echter allergisch voor dat middel. Aandoeningen, ziekte of klacht (= indicatie) waarbij een bepaalde therapeutische behandeling (= therapie), waaronder medicijnen, niet (= contra-) mag worden toegepast.

Bij een absolute contra – indicatie mag de therapie beslist niet worden toegepast. Bij een relatieve contra – indicatie moet vooraf zorgvuldig worden .

Bij contra – indicaties aandoeningen gaat het om verschillende aandoeningen van een patiënt die niet of slechts onder bepaalde voorwaarden verenigbaar zijn met het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. De enig echte contra – indicatie voor acupunctuur is zwangerschap, omdat sommige acupunctuurpunten abortus kunnen opwekken. Daarnaast zijn er condities waarbij voorzichtigheid geboden is, bijvoorbeeld bij mensen met hartritmestoornissen of mensen met een kunsthartklep. Zowel het stimuleren met . Contra – indicaties Contraindicatie van geneesmiddelen. Wat is het verschil tussen relatieve en absolute contra – indicatie ? Waar vind ik de contra – indicaties van mijn behandeling?

Heeft men naast lymfoedeem ook een andere aandoening, dan kan dat een contra – indicatie of een relatieve contra – indicatie voor manuele lymfdrainage ( MLD) zijn. Nierfalen, acute infecties en acute bronchitis zijn contra – indicaties.

Bij deze condities kan manuele lymfdrainage de symptomen zelfs . Vertalingen in context van contra – indicatie in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ernstige nierinsufficiëntie is een contra – indicatie voor gebruik. Een arts kan bij overlijden beoordelen of iemand na de dood daadwerkelijk donor kan zijn. Bekijk de criteria en contra – indicaties die een arts gebruikt.

In geval van bijwerkingen of contra – indicaties komen de langwerkende nitraten in aanmerking, of als alternatief een calciumantagonist. Bij onvoldoende effect van monotherapie heeft combinatietherapie van een bètablokker met een nitraat de voorkeur. Bij de combinatie van een bètablokker met een calciumantagonist . Volg bij pijnbehandeling een stapsgewijze aanpak en ga bij onvoldoende pijnstilling, contra – indicaties of een specifieke indicatie over naar de volgende stap. De volgende stap is een NSAID (diclofenac, ibuprofen of naproxen) eventueel in combinatie met paracetamol. De daaropvolgende stap is . Kies voor de behandeling van osteoporose in eerste instantie uit de bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur in combinatie met vitamine Den, afhankelijk van de dagelijkse inname van de patiënt, calcium.

Bij het bestaan van een contra – indicatie of intolerantie zijn zoledroninezuur of denosumab alternatieven, . Bij absolute contra – indicaties is vaccinatie meestal uitgesloten, in sommige gevallen kan overwogen worden toch in hospitaalmilieu te vaccineren. Bij de volgende medische contra – indicaties zijn bepaalde mobilisatie- en manipulatietechnieken niet aangewezen maar zachte mobilisatietechnieken in de pijnvrije richting, neuromusculaire en pijninhiberende technieken daarentegen wel….