Close

De molse

De Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting is een sociale huisvestingsmaatschappij actief in de Gemeente Balen en Mol. Ze heeft als doel mensen met een laag inkomen een goede en betaalbare woning aan te bieden. De Molse School is een overkoepelende benaming die gegeven wordt aan een aantal kunstenaars of aan een genre schilderkunst uit de late 19de en de vroege 20ste eeuw die pittoreske landelijke hoekjes in en rond het Belgische Mol centraal plaatst.

Vervolgens wordt het Kanaal naar Beverlo gekruist en even verder komt de Scheppelijke Nete in de Molse Nete uit en loopt deze rivier slechts enkele tientallen . Badmintonnen is fun bij Molse BC.

Welkom op de visuele website van de Kempische sportclub Molse BC. Kriebelt het om te sporten? Vele graslanden zijn inmiddels verbost of geëvolueerd naar rietvelden. De Molse Nete is een langgerekt relict van voormalige graslanden langs de Molse Nete ten zuiden van het centrum van Mol. Je vindt er pareltjes van graslanden met dotterbloemen en zegges.

Waar de Molse Nete een kanaal of een spoorweg kruist, . De machines die te koop worden aangeboden zijn gebruikte machines, van minigravers tot. Kortverblijvers op de vakantiedomeinen in de Molse Meren kunnen hier hun hartje ophalen om de regio te verkennen en om oeverloos te genieten.

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes! Unizo-Mol heeft de gewoonte om jaarlijks de Molse Kei uit te reiken aan een lokale ondernemer die een bijzondere meerwaarde betekende voor de gemeente Mol. Vorig jaar ging de prijs naar Galaxy Studios. Het natuurgebied Molse Nete is een langgerekt relict van voormalige graslanden langs de waterloop Molse Nete ten zuiden van het centrum van Mol.

Hierin vind je een overzicht van de wandelingen en rondleidingen die de Molse Gidsenkring. Antwerpen legt overstromingsgebied aan in Balen aan de Molse Nete om wateroverlast te verminderen. Het bewijst de originele kunsthap. Een wandeltocht langs de Molse Meren en door de bossen van Mol -Postel.

Deze tocht brengt je langs de mooiste wandelwegen van onze gemeente. Met natuurreservaat De Maat als centraal punt zetten we het groene karakter van de wandeling nog meer in de verf. Door het vroege vertrekuur is de kans ook groot dat er . Jeugdkamp De Maat Mol, Mol, België . Mol wij spelen wedstrijden van vittesse tot en met Marthon vluchten alle kampioenschappen en info.

De bebouwde gebieden in de omgeving van de Molse Nete hebben te kampen met wateroverlast. In het bijzonder werden de tuinen van de woningen langs de Kapellekensdreef, die dicht tegen de oever van de Molse Nete gelegen zijn, getroffen door wateroverlast tijdens overstromingen. Ook het centrum van Mol meer .

Unizo Mol organiseert naar jaarlijkse traditie de uitreiking van de Molse Kei met gastsprekers Karel van Eetvelt en Kristof Gransard Molse ondernemers. Maria Vaes nam privéles bij Ernest Midy in Mol. Ze schilderde dorpstaferelen, landschappen en portretten. Aanvankelijk sterk onder de invloed van Midy, ontwikkelde ze . De Molse school bestaat uit kunstenaars die er bewust voor kozen om de natuur ter plekke te gaan bestuderen en schilderen.

Deze trend ontstaat in het midden van de 19de eeuw. Deze eerlijke landschapskunst zet zich af tegen de eerder conventionele, vrij ingewikkelde en gezochte atelierlandschappen die lange tijd. Bekijk alle contactgegevens, directieleden en financiële kerncijfers van De Molse Geldadviseurs uit Mol.

Of van alle andere bedrijven uit de sector Bankagentschappen, verzekeringsagentschappen. Watermolen op de Molse Nete. Het huidige gebouw is slechts een overblijfsel van de oude watermolen die eeuwenlang graan maalde. Het molenaarshuisje ernaast kan je bezoeken.

UNIZO-Mol heeft een traditie terug opgerakeld: de uitreiking van de Molse Kei. De Molse Kei is een erkenning voor een Mols bedrijf dat een duidelijke meerwaarde betekent voor de gemeente. Dit jaar werd FJA-Oeyen verkozen tot Molse Kei. Uit een lijst van deze genomineerden konden de leden van . Rauwse Meer Kanaal van Beverlo. Je doorkruist de prachtige . Maandag oktober om 19uin de Cafetaria van sporthal Den Uyt.

Voor inschrijvingen of informatie kan U steeds terecht bij Jef Daems.