Home » Uncategorized » Energieprestatiecontract

Energieprestatiecontract

Een EPC heeft als doel uw energieverbruik blijvend te reduceren. Bij een energieprestatiecontract engageert de ESCO zich om de energiekost te verlagen door duurzame investeringen uit te voeren. De ESCO wordt betaald met een deel . Waar studie, implementatie en onderhoud traditioneel door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één Energy Service Company (ESCO) verantwoordelijk voor al die fases. Binnen de termijn van het contract – typisch à jaar – betaal je als .

Leidraad energieprestatiecontract. Deze leidraad helpt bij het opstellen van prestatiecontracten voor technisch beheer en onderhoud van gebouwen. Voordelen energieprestatiecontract.

De huidige technieken en innovaties worden complexer. Hij geeft als voorbeeld een warmte – en koudeopslag. Een verschil met een gasgestookte installatie die je gewoon wat hoger draait.

Energieprestatiecontracten zijn energiebesparingsprojecten, meestal in de utiliteitsbouw, industrie, of woningcorporaties. Ze worden aangeboden door een leverancier van energiediensten, ook wel EPC leverancier of “ESCo” genoem die de .

Unica Energy Solutions heeft als Energy Service Company de Nederlandse versie van de Europese gedragscode voor Energie Prestatie Contracten (EPC) ondertekend. Deze code biedt opdrachtgevers een kwaliteitsindicatie van wat er verwacht mag worden van een ESCo en welke . De kern van een energieprestatiecontract is de afspraak over de te behalen energiebesparing. De uitvoerende partij geeft hier garanties op. Energiebeheer van gebouwen is een grote uitdaging.

Laat het energieverbruik van uw bedrijf structureel dalen met het energieprestatiecontract (EPC). Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) is de eerste Vlaamse overheidsorganisatie met een energieprestatiecontract. Cofely Services , een ESCO of Energy Service Company, deed energiebesparende investeringen op de campus van OPZC Rekem. Het OPZC gaat er op alle vlakken op vooruit, . Om het comfort in die gebouwen te verbeteren en het energieverbruik te beperken, stelt ENGIE via zijn dochter ENGIE Cofely energieprestatiecontracten voor aan zijn klanten.

Sporthal Panningen in Limburg realiseert CO2-reductie met een energieprestatiecontract van jaar. De investering van de duurzame maatregelen wordt volledig gefinancierd uit de energiebesparing, waardoor de jaarlijkse exploitatielasten zelfs dalen. De cursus behandelt een bewezen businesscase voor het energieprestatiecontract (EPC) en de Energy Service Company (ESCo). Een slimme manier om tot energiebesparing in vastgoed te komen is het vastleggen van een gegarandeerde energiebesparing in een langjarig energieprestatiecontract (EPC). Dit document is tot stand gekomen in het kader van het project “Transparense – Increasing.

Transparency of energie Service Markets” gefinancierd door het EU programma “Intelligent energie Europe”. In een dergelijk contract worden .

Opmerking over de vertaling. Hier is dus echt sprake van en resultaat verplichting van Kimenai Installatiebeheer BV,. Een ESCo wordt gemanaged door een marktpartij – in Rotterdam is dat Strukton Worksphere – die volgens een vooraf opgesteld energieprestatiecontract de maatregelen treft. De Rotterdamse ESCo investeerde voor eigen rekening en risico in quick wins als Led-verlichting en bewegingsmelders, maar .