Close

Generaal van griensven

Hij is dan tevens Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten. In Hilversum nam hij vandaag de functie over van ranggenoot Bart Hoitink die met leeftijdsontslag gaat. Krijgsmacht heeft nieuwe inspecteur- generaal.

Het hele verhaal boven tafel”. Defensie heeft een nieuwe ombudsman. Wie een probleem op de werkvloer heeft, kan terecht bij Hans van Griensven.

Ook is hij een onafhankelijk persoon die kan bemiddelen in conflictsituaties binnen de krijgsmacht. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen valt de IGK . Ik ontvang u als Ambonese KNIL-veteranen graag, omdat u ons Koninkrijk trouw hebt gediend als militair in oorlogsomstandigheden. Daarnaast adviseert hij de minister en treedt op als Inspecteur der Veteranen en als Inspecteur der Reservisten. Vandaag heeft commandant der strijdkrachten Peter van Uhm zijn taken overgedragen aan Tom Middendorp. Vrijwel iedereen bij het leger was verrast door de benoeming.

Het was een bescheiden jongen. Toen afgelopen september bekend werd dat generaal Tom Middendorp (51) de .

In de reportage leert u de mens achter de hoogste militair van Nederland kennen. Daarnaast wordt er gesproken met de mensen om hem heen, zoals zijn voorganger Peter van Uhm, goede vriend en IGK Hans van Griensven , de moeder van de gesneuvelde militair Azdin Chadli en brigade- generaal Jan . New website under construction and already available! Bekijk het professionele profiel van Hans van Griensven op LinkedIn.

LinkedIn is het grootste zakelijke netwerk ter wereld en stelt professionals als Hans van Griensven in staat om connecties van aanbevolen kandidaten, branchedeskundigen en zakenpartners te vinden. Deze luchtmachtgeneraal is dan iets . Baron Merkus de Kock, G. Generaal , lid der provinciale Staten van Noordbrabaut, Raadsheer in het provinciaal Geregtshol van Noordbrabant, lid van den stedelijken raa ridder der. Horst, Secretaris- Generaal bij het Ministerie van de R. Vanaf het begin van de werkzaamheden werkten de Raad van Liquidatie en het Hof van Rekeningen nauw samen,. Steven Dassevael, secretaris-archivist van het gouvernement, werd benoemd tot provisioneel secretaris- generaal van de Raad.

Van Griensven en Joan Anthony Exrik. Iedereen die een vordering . Ingenhousz , lid van de 2d° kamer der Staten- Generaal. Horst , Secretaris- Generaal bij het Ministerie van de R. Hij bemiddelt en treedt ook op als adviseur van de minister als het gaat om veteranenaangelegenheden.

Mariniers op oefening in Vlissingen met generaal Van Sprang.

De Inspecteur- Generaal luitenant- generaal Hans van Griensven is er ook bij. Krikke, Burgemeester van Den Haag. Valk, voorzitter van het bestuur van de Stichting het Veteraneninstituut.

Monument ter nagedachtenis aan de KNIL. Luitenant- generaal Hans van Griensven , ontving onlangs nog als blijk van goede wil Molukse KNIL veteranen. Er was een inspirerende uitwisseling tussen .