Home » Uncategorized » Hoe wordt het islamitische nieuwjaar gevierd

Hoe wordt het islamitische nieuwjaar gevierd

Hoe vieren wij het Islamitisch Nieuwjaar ? Er zijn een aantal lessen waar men van kan leren en die zal ik hier kort . De jaartelling van de islamitische kalender begint met de Hidjra, de emigratie van Mohammed van. Mekka verlieten en naar Medina verhuisden. Muharram ( Islamitisch Nieuwjaar ) Het is voornamelijk een feestdag die gevierd wordt in .

Chinees Nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. Exacte begin afhankelijk van het. Op Ashura, de tiende dag van de eerste maand van het islamitisch jaar, wordt pas echt nieuwjaar gevierd.

De verhuizing van de profeet, in het . Met uitzondering van de sjiieten, die het aanbreken van de nieuwe maand Muharram gebruiken om zichzelf te kastijden. Zij herdenken hiermee de dood van Hussein, de kleinzoon van profeet Mohammed. Het nieuwjaar wordt voor de rest door verreweg de meeste moslims vooral in stilte begroet.

Op de 10e van Zul Hadj wordt over de gehele wereld Ied ul Adha (offerfeest) gevierd. De Surinaamse Ahmadiyya Gemeenschap wenst aan de gehele Surinaamse bevolking en in het bijzonder onze moslim broeders en zusters een gezegend Islamitisch nieuwjaar toe. Allereerst, gelukkig Islamitisch nieuwjaar.

Het is voor mij voor de eerste keer, dus heb ik een vraag: Word dit gevierd ? Zo ja, hoe word het gevierd ? Is er iets speciaals op deze dag (muharram)? Ras es-sana of ras el-am. Voor de meeste moslims is het een dag van terug- en vooruitkijken, en vaak komt de hele buurt samen om te bidden in de moskee of op . Net als iedere andere wereldgodsdienst heeft de islam zijn eigen vieringen en feestdagen. Officieel heeft de islam maar twee feestdagen: het Offerfeest en het Suikerfeest.

Daarnaast kent de islam verschillende dagen of periodes waarin belangrijke gebeurtenissen in de islamitische geschiedenis herdacht worden. Wanneer Muharram precies plaatsvindt en hoe lang de maand duurt, is afhankelijk van maanstanden, daarom varieert de exacte datum per . Het islamitische Nieuwjaar wordt gevierd op november. Alleen door de sjiitische moslims wordt het islamitisch nieuwjaar uitbundig gevierd. Mohammed en zijn volgelingen van Mekka naar Medina (hidjra) herdenkt.

Noch in Marokko noch in Nederland wordt dit groots gevierd.

In Nederland merken vrouwen regelmatig op dat ze niet eens weten wanneer deze dag is, omdat ze de. De islamitische jaartelling begint in het jaar 6met de hidjra, of het vertrek van de profeet Mohamed van Mekka naar Medina. Het is de eerste dag van de Muharram, de eerste maand van het jaar.

In België zijn er geen specifieke feestelijkheden geplan de moslims stellen zich tevreden met uitwisselen van wensen. In talrijke islamitische landen wordt de jaarovergang wel uitbundig gevierd. De tiende dag van het islamitische nieuwjaar wordt ook wel de Dag van Ashura genoemd. Anouk was vervolgend keihard in haar commentaar en zei niet te begrijpen hoe Dekker het zo ver had weten te schoppen.

Omdat dit feest kort voor de ramadan plaatsvindt, vieren de moslims deze . Op deze dag wordt pas echt Nieuwjaar gevierd. Ashura is een dag van tegenstellingen, er heerst blijdschap om de dingen die moeten komen en verdriet om de dingen die voorbij zijn gegaan. Het wordt volgens de Islam aanbevolen om een dag te vasten.

Het is toch ook een gezellige dag, want veel mensen zoeken elkaars . Vraag: Ik vraag me af wat de status is van kerst. Is het deelnemen hieraan toegestaan in de Islam ? Deze feesten zijn niet .