Home » Uncategorized » Hoofdletters schrijven

Hoofdletters schrijven

E Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Deze regel geldt voor plaatsen, streken, landen, maar ook bijvoorbeeld voor bergen, rivieren, woestijnen, hemellichamen. Amsterdam Antarctica de Verenigde Staten het Andesgebergte. HOOFDREGEL 2: Schrijf een eigennaam met een hoofdletter , een soortnaam met een kleine letter. Een eigennaam is de officiële naam waarmee we verwijzen naar iets unieks, bijvoorbeeld een persoon, plaats, instelling, merk of historische gebeurtenis.

Een soortnaam is een woord waarmee we verwijzen naar personen , . Hoofdletters gebruik je bij:. Iedere zin begint met een hoofdletter. Ook als de zin begint met een cijfer?

Schrijf je een zelfstandig naamwoord met een hoofdletter ? Waar schrijf je hoofdletters in namen? En komt er na een dubbelepunt een hoofdletter ? Deze blog gaat over het schrijven van . In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Ook na een adellijke titel krijgt het tussenvoegsel . Sluis, mevrouw Jongsma-van der Sluis. We schrijven bijvoorbeeld melkboer, rabbijn, bakker en tandarts. Soortnamen als Vlaamse gaai, Duitse herdershond en Libanese ceder krijgen wél . Vandaag deel ik eerst en vooral een aantal huiswerken.

Ik vond echter ook een boekje waar alle hoofdletters afzonderlijk in zijn voorgeschreven. Aan de hand van een sjabloon . De letters moeten immers nog worden voorgeschreven. Wellicht maak ik ook nog eens een versie voor alle linkshandige kinderen. Blad om de geleerde hoofdletters in te vullen waarbij er ook een koppeling met de kleine letter wordt gemaakt.

Dit overzicht kan ook gebruikt worden tijdens lessen taal zoals creatief schrijven. Schrijven Magazine presenteert: literair tijdschrift Alice – Beter leren schrijven ? Op dit sjabloon met hulplijntjes kan je drukletters of hoofdletters schrijven. Hiermee kan je dan een letterlijn maken in de klas.

Dat we een zin beginnen met een hoofdletter weet iedereen en dat we onze namen ermee beginnen is evenmin vaak een probleem. Het Nederlands kent echter nog meer regeltjes voor het gebruik van hoofdletters. Bestand Erg mooi boekje om te oefenen met schrijven ! Bij elke letter een passend werkblad! Aanduidingen: Werkwoordfouten, uitgangen: bv.

Verder onderzoek: – zie werkwoordspelling, fiche S. Hulp: – zie werkwoordspelling, fiche S. Hypothese 9: De leerling weet niet wanneer hij een hoofdletter moet schrijven Omschrijving: Het schrijven van hoofdletters start in het tweede leerjaar. In het tweede leerjaar zijn we volop begonnen met het leren schrijven van de hoofdletters. Elke woensdag leren we een hoofdletter bij. We kijken er altijd erg naar uit, maar het schrijven is niet zo gemakkelijk als het lijkt: een goede pengreep hebben, een mooie zithouding aanhouden en natuurlijk een . Hoe moet je bedrijfsnamen die meerdere hoofdletters in de naam hebben in correct Nederlands schrijven ? Moet je het, zoals een normale naam, met een hoofdletter laten beginnen.

Er zijn antwoorden gegeven.