Home » Uncategorized » Kers kordia bestuiving

Kers kordia bestuiving

Bestuivingstabel voor kersenboom Kordia. Meer informatie over Kordia. Dit ras is zelfbestuivend. Het bestuiven van een fruitboom is erg belangrijk. Zonder dat een normale .

Er zijn ook zelfbestuivende bomen. Deze geven dan wel vrucht, maar altijd minder dan met kruisbestuiving. Ik heb mijn zure kers Morel vervangen door een zoete kers Kordia.

Mijn Morel kersenboom zat altijd vol met kersen alleen beviel de smaak ervan mij niet de vruchten zijn erg zuur en eigenlijk alleen voor verwerking geschikt. De koop was ook eigenlijk een foutje van mezelf, maar goed ik heb nu dus een . Kruisbestuiving bij zoete kersen. Bloeitij kersenbestuivers en.

Goede bestuiver voor Regina)). Het merendeel van de kersenrassen is zelfincompatibel. Voor een succesvolle vruchtzetting moet de bloei overlappen en moet minimaal één van de twee S-allelen van bestuiverras en te bestuiven ras verschillend zijn. Synoniemen, Techlovicka II, Attika.

Wat betreft vruchteigenschappen is Kordia tot nu toe ongeëvenaard. De grote, donker gekleurde en stevige vruchten hebben een zeer. Producxtieniveau wordt sterk beïnvloed door groeiniveau, weersomstandigheden, perceelsligging, bestuiving etc.

Regina, een optimale bestuiving te krijgen, is het meest raadzaam twee bestuiverras- sen aan te planten. Eén die net voor het hoofdras bloeit en een die kort daarna bloeit. Voor Kordia kan dit bijvoorbeeld met de soorten Canada Giant en Karina. Bij de bestuiving van kers spelen de zoge- naamde S- allelen een . De laatste jaren is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genetische achtergronden van de bestuiving bij kersen.

Door de bevindingen van deze. Uiterlijk Donkerroo vast. Vooraf zijn een aantal factoren geïdentificeer welke mogelijk van invloed zijn op de productiviteit.

Kordia is een kers die bestoven moet worden door een ander . Castor, middentijds (laat), goe ONWAAR, Early R. De werking van de S-allelen zal hier worden toegelicht aan de hand van het zoete kersenras Kordia. Dat wil zeggen dat alle diploide cellen in de boom, inclusief het . Liefst op vruchtbare luchtige grond maar zeker niet te nat. Snoeien moet in de herfst gebeuren na de oogst. Houdt de kroon open zodat er veel licht door kan.

Op onze Kwekerij staat de Kordia bekend als een van de best verkochte kersenbomen.