Home » Uncategorized » Koran soera

Koran soera

De langste soera in de Koran bestaat uit 2verzen ( Soera De Koe) en de kortste uit maar verzen. Soera De Opening is de eerste soera (hoofdstuk) van de Koran. De soera kan als volgt vertaald worden: 1. In de naam van Go de erbarmer, de barmhartige 2. Lof zij Go de Heer der werelden 3.

De erbarmer, de barmhartige 4. De heerser op de Dag des oordeels 5. U dienen wij en U vragen wij om bijstand 6. Ik wil beginnen met mee te delen dat ik deze video niet zelf heb gemaakt. Een Soera (Arabisch: ÓæÑÉ) is een hoofdstuk in de Koran , het heilige boek van de Islam, de Koran. Een soera bestaat uit meerdere verzen (ayat of ayah).

De Koran bevat 1soera `s, ruwweg gerangschikt naar grootte en dus niet naar chronologische volgorde van openbaring. Een paar die ik tegen koSoera 2: .

Hier vind je een aantal verzen uit de Heilige Koran. Je kunt van deze verzen zowel de vertaling lezen als de uitspraak van deze verzen. Het Begin (Al – Fatiha) 114. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft over deze surah in de Koran gezegd: “Het reciteren van surah al-Iglas staat gelijk (in beloning) aan (het reciteren van) één derde (deel) van de Koran.

Een vers met een gigantische waarde die tegelijkertijd gemakkelijk te memoriseren is. Als je het vers nog niet kent, leer . Door: Michael Mannheimer – Vertaling: E. Bron) De koran is het boek van het kwaad. Tot op de dag van vandaag! De koran geldt als de letterlijke boodschap van Allah aan de moslims. Daar zijn z´n soera ´s voor eeuwig geldig.

O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden. Voorwaar, Allah is Bewaker over u. Zoals gebruikelijk is onder niet-moslims verwijs ik naar een specifieke passage uit . Uitspraak van de smeekbede : Rabbana afrigh alayna sabran watawaffana uslimiena. Allah zegt in dit vers: “En jij neemt slechts wraak op ons, omdat wij in de tekenen van onze Heer geloofden toen deze tot ons kwamen.

Onze Heer, schenk ons geduld en . Ikhlcis betekent “oprecht zijn, “ oprecht in het geloofzijn en “toegewijd in het geloof zijn en het geloofpraktiseren in naam van Allah. Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten. Sourate At-Tauba en Néerlandais 1. Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat gij Allah niet kunt . O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien de dank Go indien gij Hem alleen aanbidt. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloe het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van God is afgeroepen, . Dit hoofdstuk uit de Koran geeft instructies hoe te handelen tijdens de oorlog.

Heidenen hadden met de Moslims afgesproken elkaar niet meer aan te vallen. Na een korte tijd werd dit verdrag geschonden door de heidenen, waarna ze de oorlog werd verklaar met uitzondering van . Neemt niet de Joden en Christenen tot vriend. Zij zijn als vrienden van elkaar. En wie van jullie hen als vriend neemt, behoort ongetwijfeld tot hen.

In de geschiedenis zijn verscheidene discussies ontstaan omtrent dit vers.