Home » Uncategorized » Laterna magica visie

Laterna magica visie

Missie en visie in woord. Een kind dat jaar is geworden neemt afscheid van een leergemeenschap waarin hij de liefdevolle aandacht heeft gekregen van alle medewerkers. Aan het eind van deze levensfase heeft . Natuurlijk leren in een IKC. Wat is een integraal kindercentrum?

Hoe gaan we om met verschillen?

U kiest uit ons aanbod een pakket. Voor kinderen met leerplicht is een minimale afname verplicht. De kern van onze organisatie is de begeleiding van kinderen.

Organisatie van het integraal kindcentrum. Er zijn geen aparte ruimten voor. Laterna Magica is gevestigd een gebouw zonder grenzen. Eén organisatie, één leiding, één team, één visie en missie gecombineerd met een gedreven schoolleider zijn de voorwaarden voor succes.

Om op termijn te kunnen groeien, werd een architect in de arm genomen die een schoolgebouw ontwierp dat perfect aan zou sluiten bij de visie van de school.

Wij zijn gevestigd op IJburg in een gebouw van de toekomst waar we kinderen . De samenwerkingsovereenkomst regelt dat er gewerkt wordt vanuit: één organisatie één leiding éen team één missie en visie integratie. Een gezamenlijke missie en visie op de totale ontwikkeling van kinderen is fundamenteel voor het slagen van een IKC, vertelt Margôt Koekkoek, die vanuit APS al vanaf de start bij dit pro- ject betrokken is. Een project als dit kan alleen maar slagen als alle partijen hetzelfde uitgangspunt hebben.

Een punt van gesprek is dan: Hoe zie ik de missie en visie in jouw praktijk? Iemand met visie , ondernemen onderzoekend en dol op ontwerpen? In het voorjaar publiceert Kennisnet een inspiratieboek vol er- varingen van onderwijspioniers uit het primair en voortgezet onderwijs. Directeur Annette van Valkengoed: “Onze missie is dat kinderen iedere flinter . In samenspraak met de KC-raad stellen wij het pedagogisch beleid in de praktijk samen. Hierin laten we zien hoe wij, de coaches, de visie en missie in praktijk brengen.

Dagelijks bezoeken 6kinderen. Het kindcentrum is gehuisvest in een gebouw van de toekomst waar medewerkers kinderen . VACATURE bovenbouw Ben jij die onderwijs pionier die Amsterdam nodig heeft? Wij bieden dagopvang en buitenschoolse opvang.

Uw kind kan bij ons terecht van 07.