Home » Uncategorized » Medewerker maatschappelijke zorg opleiding

Medewerker maatschappelijke zorg opleiding

Je kunt werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis of bij een welzijnsinstelling. Als medewerker maatschappelijke zorg werk je vaak . Maatschappelijke zorg speelt een noodzakelijke rol in onze samenleving, nu, maar ook vroeger. Degenen die deze hulp op professionele wijze geeft wordt de Medewerker maatschappelijke zorg genoemd. Tijdens de eerste twee.

MMZbestaat uit fasen.

Wanneer je de BBL- opleiding volgt of in het tweede leerjaar kiest voor de BOL- opleiding Medewerker maatschappelijke zorg , dan kies je ook een specifiek uitstroomprofiel: begeleider gehandicaptenzorg of begeleider specifieke doelgroepen. Je hebt direct contact met cliënten. Het is daarom belangrijk dat je goed met mensen kunt omgaan en betrokken en geduldig bent. Hoewel je dankbaar werk gaat verrichten, kan het soms ook zwaar zijn. Je moet dus stevig in je schoenen staan en ook goed . Bij maatschappelijke zorg draait het om het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het dagelijks functioneren.

In iedere tijd zijn er volwassenen die niet, of niet volledig thuis kunnen wonen en hulp nodig hebben. Dat kan van alles zijn: een verzorgingshuis, een woonhuis waar gehandicapten wonen, een zorgboerderij, een psychiatrische instelling of een opvang voor daklozen.

Het werk: Je begeleidt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Je zorgt voor een vertrouwde en stimulerende leefomgeving. Je werkt zelfstandig en in teamverban je. Het eerste jaar is een gezamenlijk basisjaar voor.

Als Agogisch Medewerker GGZ werk je met ouderen, volwassenen en jongvolwassenen met psychische problemen van allerlei aard. Je kunt ook werkzaam zijn in de psychiatrie of bij een . Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zorg je voor een betere doorstroming naar een eventuele.

Je geeft advies bij dagelijkse bezigheden of helpt mensen die niet zelfstandig kunnen leven. Na de opleiding MMZ beschik je over de juiste kennis om in een breed beroepenveld aan de slag te kunnen. Bekijk het studieprogramma en start! En leer je beter in stapjes?

Veel mensen zit het gelukkig mee. Als ze jong zijn, gaan ze naar school. Leren een vak en krijgen een baan. Ze voelen zich prima in deze maatschappij. Moeten mensen leven met beperkingen.

Groeien de problemen hen boven het hoofd.

Heb jij de opleiding Verzorgende IG niveau afgerond? Als je de opleiding Verzorgende IG niveau hebt afgeron dan kun je de opleiding Mbo- Verpleegkundige niveau (bol) verkort doen bij School voor Zorg Delft. Neem dan contact met ons op via de mail j.