Home » Uncategorized » Meervoud van graf

Meervoud van graf

Hoe schrijf je graf in het meervoud ? Men twijfelt hier nogal eens over. Lees verder om erachter te komen wat de correcte schrijfwijze is! Daarop moesten medewerkers van een begraafplaats een extra groot graf uitgraven. Algemene graven worden minstens jaar in stand gehouden.

Je hebt gezocht op het woord: graf.

Elke andere vorm is incorrect en moet je dus niet gebruiken. AE in het meervoud te behouden , en daer vooren te schryven Gaeven , Grae- ven, Schaevtn, Slaeven, Staeven. Met meervoud , of pluralis, worden die taalkundige vormen aangegeven die betrekking hebben op meer dan één zaak. Meervoud komt voor bij het zelfstandig naamwoord en het werkwoor en daarmee samenhangend bij het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord.

Ook bij het persoonlijk voornaamwoord is sprake van . Bij het uitgraven van de slotgracht aan de kant van Hotel Smits zijn ze op een groot aantal skeletten gestoten in een slordig . Ilij vond reeds in de baarmoeder zijn graf , in den verhevenen stijl. Hij gaat met den eenen voet, in het graf , hij bereikt eenen hoogen ouderdodit heet ook: Ay staat aan den rand ran het graf. Het ontstaat uit het middeleeuw.

Woordsoort, zelfstandig naamwoord. Nominatief, Graf , Grafen. Genitief, Grafen, Grafen. Accusatief, Grafen, Grafen . Anne slikte haar woede in en dacht na over wat ze had gehoord over Marissa Fordhams leven: een single moeder en een vrije ziel die af en toe uitging met mannen. Een snaauw, een schielijk en hard woor waarmede.

Hij vond reeds in de baarmoeder zijn graf , in den . Hy was dus konsekwent deur die . Hn$ immers wordt meermaals kuil , of groeve , overgezet, üu dewyl het graf de plaats doorgaans is , daar onze lighamen de verderving zo verre ondergaan , dat zy geheel en al ge- floopt worden , is het niet vreemd . De f van bijvoorbeeld fotograaf, geograaf, hiëroglief, filosoof en antroposoof blijft ook in het meervoud staan. Dat komt doordat deze woorden rechtstreeks uit het Grieks zijn afgeleid. In Griekse woorden die op een f eindigen, verandert de f niet in een v voor de meervoudsuitgang -en: fotografen, geografen, . Maar ja, dat staat raar als er nog maar persoon begraven is. Dat deze bepaling noodzakelijk, of , met andere Woorden, dat zij met de. In principe wordt in het Nederlands de meervoudsvorm van een substantief als volgt.

Meervoud van substantieven die op een lange klinker eindigen. Als zijn vader zou weten wat hij zo allemaal uitspookt, zou hij zich in zijn graf omdraaien. Er werden in ons dorp een aantal graven ontdekt die dateren . Bij het graf hoorde ik “Beste jongens” , steeds in meervoud.

Stassen leeft zeker in veler harten voort. Siebesma, Hebreeuws en Nederlands, . De gebroken staf van de Paus als profetisch teken by Tekenen der Tijden. De gevolgen van zonden – Mohamed Hassaan by Abu Sumayya.

Vertaal enkelvou geen meervoud of verkleinwoorden. Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`) Wellicht vind je het woord op één van deze . Oudste attestatie: Hollan graf. Aangezien deze Hebreeuwse en Griekse woorden betrekking hebben op afzonderlijke grafsteden of graven, worden ze dikwijls, wanneer men vele graven bedoelt, in het meervoud.