Close

Melkprijs 2017

In de garantieprijs van december is een correctie verwerkt van euro van te laag ingeschatte melkprijzen van een aantal van de referentiebedrijven in de afgelopen maanden. De daling van de garantieprijs wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere verwachte melkprijzen van referentiebedrijven in . Maandelijks wordt de garantieprijs ingeschat aan de hand van de ontwikkeling van de gepubliceerde melkprijzen van de referentiebedrijven. Een eventuele correctie op de inschatting.

Door de melkprijsverhoging klom de index van het actueel bruto saldo van naar 110. Ook deze prijzen gelden bij een .

Arla houdt de voorschotmelkprijs voor november gelijk en betaalt daarmee een kale melkprijs uit van € 3per 1kilo. Deze komt opnieuw uit op € 4per 1kilo. Lees alles over de ontwikkelingen op de . De Heerenveense onderneming betaalt hiermee de tot nu toe hoogste melkprijs over augustus. Bekijk het verloop van de melkprijs van A-ware via Boerderij Op Maat en lees ook welke prijzen DOC en Cono deze maand betalen. Dat concludeert Liba in haar nieuwsbrief.

Dat is euro boven het meerjarig gemiddelde. Dat zegt Willlem Koops van Zuivel.

De zuivelsector in India is een crisis geraakt. De Europese melkprijzen laten over de maand november een zijwaartse. FrieslandCampina en DMK vallen op. Hogere voerefficiëntie = lagere kritieke melkprijs.

De voerefficiëntie – de kg meetmelk die een koe produceert uit. Dat stelt een panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector. Deze langetermijnprognose is van belang voor bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en de . Wellicht is deze situatie illustratief voor de toekomst: grotere variatie in de prijsvorming. Een stijging van € ten opzichte van de vorige maand. De referentie voor ons lan . Conjunctuur in melkveesector opnieuw verbeterd (12:03).

De gemiddelde melkprijs is voor . Prijs per 1kg standaardmelk met vet, eiwit, 500. MELKPRIJS deze maand voortschr. Vanaf augustus begonnen de melkprijzen in een snel tempo te stijgen, wat broodnodig was om de bedrijven wat financiële ademruimte te geven en hun rentabiliteit op peil te brengen. Dat blijkt ook uit onze melkveebarometer.

De prijsverschillen tussen botervet en eiwit.