Home » Uncategorized » Michiel schrier sp

Michiel schrier sp

Michiel is afgestudeerd sociaal psycholoog. Hij heeft ervaring als raadslid voor algemene en financiële zaken. Zou je jezelf willen voorstellen?

Samen met mijn vrouw Rixt en drie kinderen (Marrit, Bente en Wander) woon ik in Drachtstercompagnie. Ik ben afgestudeerd sociaal psycholoog en heb lang in het UMCG gewerkt op de afdeling .

Ambtsgebonden nevenfuncties. Jos van der Horst eerste op lijst van SP Smallingerland. Het kan beter is de titel van het verkiezingsprogramma dat een sociaal alternatief biedt voor de toekomst . Ik heb mijn werk in de raad. Provincie werkt niet meer mee aan salarisregeling SP.

Hij redigeerde in april een aan hemzelf gerichte brief van afvalverwerker Omrin, eigenaar van de omstreden afvaloven REC in Harlingen. Bestuurslid (algemeen), SP afdeling Smallingerland. Leden Gedeputeerde Staten, naar .

Hij kan volgende week zelf niet naar Munnekeburen komen, maar probeert iemand anders te sturen. Schrier heeft inmiddels contact gehad met het . Een onafhankelijke commissie spreekt al twee jaar van een onverklaarbare en opvallende grote bodemdaling bij de . Sneek – Op april organiseert de SP Statenfractie een bijeenkomst over de ( kleinschalige) gaswinning in Fryslân onder de noemer “laat Fryslân niet zakken. Dickens in Sneek Modelspoor.

Poëzieweek: dichten op een. Dat antwoord zal dan zijn: Fryslân heeft een veel betere aanpak met niet één idee, maar tientallen;. Uitgaven: tijdelijke voorstellen miljoen euro, structureel miljoen euro, revolverend 1miljoen euro.

KNN Advies ziet de komende tien jaar bovendien weinig besparingsmogelijkheden. Uit een bericht van de . In ieder geval heeft afvalverwerker Omrin al wel maatregelen genomen om een verhoogde dioxineuitstoot zoals die zich vorig jaar oktober voordeed te voorkomen. Al jierren dogge harren problemen foar by de REC.

Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties gebruikmaken . Formateur van de nieuwe coalitie was . Legt zich neer bij opgave win maar pleit voor molens langs Afsluitdijk ipv in IJsselmeer. Meer molens op land niet toegestaan, bestaande molens om die reden niet . Er is niet onderzocht wat inwoners, de gebruikers van ouderenzorg en gehandicapten zélf van de zorg vinden.

De provincie heeft een ontheffing voor dit onderzoek gegeven voor het waterwingebied bij Nij Beets. Op een informatieavond van de .