Close

Middeleeuwen hoofdletter

In de praktijk worden woorden die een vastomlijnde periode in de (culturele of geologische) geschiedenis aanduiden, van oudsher vaak met een hoofdletter geschreven. De correcte spelling is middeleeuwen. Namen van historische, geologische en andere periodes schrijven we klein.

Samenstellingen en afleidingen met die namen krijgen ook een kleine letter, bijvoorbeeld: middeleeuws , oertijdoverblijfselen. In die context kunnen de benamingen met hoofdletter geschreven worden.

In gespecialiseerde teksten worden vaktermen voor perioden en tijdperken veelal als eigennamen ervaren. De namen van TIJDVAKKEN schrijf je met een kleine letter. Het is dus: middeleeuwen. Deze regel geldt voor courante teksten. Namen van periodes en tijdperken (bv. middeleeuwen , renaissance, oudheid) in onze geschiedenis krijgen in de praktijk een kleine letter.

Voor dit criterium geldt wat . Geen hoofdletter krijgen:. Een beslissing van de Werkgroep was ook om de regel te handhaven dat een hoofdletter altijd te gebruiken is als men een woord om wat voor reden ook als eigennaam.

Op overheerst het gebruik van de hoofdletter. De facto worden momenteel geologische perioden altij archeologische perioden vaak en historische perioden meestal met hoofdletter gespeld. De media kregen die mogelijkheid niet, maar hadden zich volgens Verkuyl wel wat beter moeten informeren alvorens hun kont tegen de krib te gooien.

De hoofdletter blijft gehandhaafd als het . Let op: de middeleeuwen is een periode, maar geen historische gebeurtenis! Tijdperken en historische gebeurtenissen. Een historische gebeurtenis krijgt een hoofdletter.

Een naam van een (pre)historisch tijdperk krijgt een kleine letter (of, in vakteksten, een hoofdletter ). Periodes en stijlen krijgen een kleine letter. Op de open plek komt een hoofdletter D in roo met daaromheen fraai blauw penwerk. Op het voorbeeld ziet het er heel mooi, en helemaal niet zo moeilijk uit. Er blijken zich nu plotseling nog heel andere problemen voor te gaan doen. Victoriaans), namen van feestdagen en volkeren krijgen vaker een hoofdletter (bv.

Moederdag i.p.v. moederdag, Apache i.p.v. apache). Gratis brochure en infofolder. Woorden waarmee we een tijdvak aangeven, schrijven we met een kleine letter. Namen van unieke instellingen krijgen een hoofdletter , die blijft .

Middeleeuwen , victoriaans i. Gebruik hoofdletters aan het begin van een zin en het begin van een naam. Spel ook afkortingen die zijn afgeleid van een naam met een of meerdere. Ook een kop van een journalistiek artikel of hoofdstuk, of aanhef of afsluiting van een brief begint met een hoofdletter.