Home » Uncategorized » Moslims hoofdletter

Moslims hoofdletter

Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter. Het onderscheid tussen eigennaam en soortnaam is soms subtiel. Hieronder staan de specifieke regels voor het hoofdlettergebruik in namen van volkeren, etnische en religieuze groepen. Schrijf de naam van een . Namen van aanhangers van een geloofsovertuiging krijgen een kleine letter.

Ook afleidingen van zulke woorden krijgen een kleine letter. Religies worden niet met een hoofdletter geschreven, evenals de aanhangers niet: jodendom, joo moslim , islam etc. Een uitzondering geldt voor Joden als volk.

Daarnaast is de Kerk eveneens een instituut, evenals dat als gerefereerd wordt aan het roomse karakter er een hoofdletter gebruikt kan worden als het een . Namen van religies en aanhangers van religies krijgen geen hoofdletter. Ook een aanhanger van het hindoeïsme wordt met een . Woorden voor gelovigen en hun religies krijgen geen hoofdletter. De vertegenwoordigers van joden, christenen en moslims vergaderden regelmatig. Als de naam van een godsdienst gebruikt wordt om een natie of een politieke groep aan te duiden, gebruiken we wel een hoofdletter. In samenstellingen blijft de spelling van het grondwoord bewaard.

We spreken van moslims of islamieten, niet van muzelmannen of mohammedanen. Correct is: L-vormig (met beginkapitaal). De algemene regel luidt: een zogenoemd lettervormwoord krijgt alleen een hoofdletter als de vorm van de hoofdletter bedoeld is. Alleen de officiële eigennaam van een kerkgenootschap wordt met een of meerdere hoofdletters geschreven: Oud-Katholieke Kerk van Nederlan Remonstrantse Broederschap, Algemeen. Rooms heeft nog wel een hoofdletter in bijvoorbeeld het Heilige Roomse Rijk.

De woorden Joo Jodin, Joods en Jodendom krijgen een hoofdletter als het om het volk, de etnische of de culturele groep gaat. De namen van de windrichtingen zijn normaal gesproken met kleine letters: De wind komt uit het noorden. We rijden naar het zuiden. Den Haag ligt in het westen van Nederland. In enkele specifieke gevallen krijgen windrichtingen wél een hoofdletter.

Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Eric de Blois Bekijk Berichten. Dat deed je extra want je had ook Atheïst kunnen schrijven, net zoals je moslim met een kleine letter kunt schrijven, maar dan moet ik er wel bijzeggen dat moslim wel weer . Moslim met een hoofdletter. Volkeren schrijf je met een hoofdletter : Friezen, Hottentotten, Joden. De imam organiseerde afgelopen vrijdag een inspirerende bijeenkomst . Dus het is met een hoofdletter als je het volk bedoelt, en met een kleine letter als je de religie bedoelt.

Daarom vroegen we moslim Enis Odaci om eens naar dat Nederlandse christendom te kijken. Vandaag deel 4: Een eerbetoon. Ik noem ze graag christen, uit eerbied voor Jezus, maar misschien is het wel beter om deze mensen de Verlossers te noemen, met een hoofdletter.

Dit blog werd eerder gepubliceerd op 5 . Zo begrijpt iedereen wat je bedoelt. Er gelden allerlei regels voor het gebruik van hoofdletters in zinnen en woorden, maar hoe weet je nou precies wanneer iets met of zonder hoofdletter wordt gebruikt? En wat zijn de regels met . Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk.

De heer Nelen laat mij weten dat Jood volgens de huidige spellingsregels met een hoofdletter wordt geschreven als het Joodse volk of het Joodse ras. Samenstellingen met een feest erin krijgen geen hoofdletter. Zo krijg je Eerste Kerstdag, kerstvakantie, Eerste Paasdag en paaszondag.

Nu wordt het echt lastig, en politiek ook nog. Volkeren krijgen een hoofdletter (de Friezen), maar etnische en religieuze groepen een kleine (bedoeïnen, moslims ).