Home » Uncategorized » Nierstenen verwijderen via urineleider

Nierstenen verwijderen via urineleider

In overleg met uw arts is besloten deze steen via een operatie (uretero-renoscopie) te verwijderen. Als de steen zo groot is dat deze de afvoer van urine verhindert, wordt meestal gekozen voor uretero-renoscopie, . De urineleider is de buis tussen de nier en de blaas. Omdat bij u een steentje in de urineleider is gevonden, stelt de dokter een ureterorenoscopie voor (URS).

Dat is de medische term voor het verwijderen van een niersteen uit de plasbuis.

Voor het verwijderen van nierstenen via de urineleider kunt u terecht bij CWZ Nijmegen. Bij deze operatie worden de nierstenen verwijderd met behulp van een dun kijkbuisje via de urineleider. Als er een klein steentje in de urineleider zit, wordt dit meestal vanzelf uitgeplast. Bij een grotere steen kan een behandeling nodig zijn.

De operatie noemen we uretero- renoscopie. De keuze van behandeling. Kleine deeltjes van de steen kunnen in de urineleider komen.

Een steen in de urineleider (ureter) kan worden verwijderd via een operatie ( ureteroscopie).

Hier leest u wat deze operatie inhoudt en wat u daarbij kunt verwachten. De ureter is verantwoordelijk voor het urinetransport vanuit de nier naar de blaas. Het kan ook zijn dat er weefsel moet worden verwijderd uit het nierbekken of de urineleider. De uroloog heeft in overleg met u besloten om een kijkoperatie uit te voeren. URS of uretero-renoscopie ). Wanneer deze stoffen neerslaan in de nier en kristallen vormen, kunnen nierstenen ontstaan.

Kleine nierstenen kunnen de nier verlaten en eventueel op natuurlijke wijze via de urinewegen worden uitgeplast. Er zijn diverse redenen om tot verwijdering van een niersteen over te gaan, bijvoorbeeld heftige pijnaanvallen (kolieken), stuwing of blokkage van de nier, . Niersteen Рflexibele ureterorenoscopie РDr. Christophe Ghysel РDuration: 1:30. U heeft bijvoorbeeld heftige pijnaanvallen. Het slangetje (ureterkatheter) komt via de plasbuis naar buiten.

URS is een kijkoperatie en de uroloog kijkt dus in de urineleider en het nierbekken. Dit doet hij door een dun hol buisje met daaraan een camera (de ureterorenoscoop) via de plasbuis in de urineleider te schuiven. Dit apparaat richt schokgolven met hoge energie op de nierstenen.

De JJ stent wordt dan via een cystoscopie uit de urineleider verwijderd.

U hoeft hiervoor niet opgenomen te worden. Wat is een ureterorenoscopie? Deze brochure geeft u meer uitleg over wat u kunt verwachten na de plaatsing van een urinewegstent (urinaire stent) en hoe u ermee kunt omgaan.

De steenstukjes kunnen daarna verwijderd worden. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan zeker niet om deze te stellen. Uw arts en de verpleegkundigen zullen u graag meer uitleg geven. Hevige pijnklachten ( niersteen kolieken), ondanks pijnstilling, vormen een andere reden om tot een ingreep te besluiten.

Er zijn twee decompressiemethoden: t het via uw urinebuis plaatsen van een ureterale verblijfsstent (JJ-stent) in uw urineleider (afb. 2) t het rechtstreeks door de huid inbrengen van een percutane nierkatheter in uw nier ( afb. 3a en 3b). Beide methoden zijn even effectief. Behandeling van spoedeisende situaties.

Urologie is het specialisme dat zich bezighoudt met klachten betreffende de mannelijke en vrouwelijke urinewegen (nieren, urineleiders , blaas, prostaat en plasbuis) en de mannelijke geslachtsorganen (penis, scrotum en de prostaat). De uroloog behandelt verschillende ziektes en problemen zoals nierstenen , vergrote . Uw arts schuift door dit buisje een dun slangetje (katheter) via uw blaas in de urineleider tot in de ruimte van de nier, waar de steen zich bevindt. De grootte of de vorm van de niersteen kan het noodzakelijk maken dat deze steen via de endoscoop moet worden verwijderd. Vanuit de nierbekkens gaat de urine, via twee fijne buisjes, namelijk de urineleiders of.

Via deze katheter wordt. Elke techniek om nierstenen te verwijderen heeft zijn eigen voor- en nadelen die ten opzichte van elkaar afgewogen moeten.