Home » Uncategorized » Normbedrag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Normbedrag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht hieronder vindt u alle bedragen. AOW- gerechtigde leeftijd hebben bereikt verhoogd met € 2(onderdeel a),. GBLT heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten.

U moet er rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt.

Klik hier voor de regels en voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Waar kwijtschelding aanvragen? GBLT legt zowel gemeente – als waterschapsbelasting op. Normbedragen voor bestaanskosten.

Bij een kwijtscheldingsnorm van. U mag maximaal een bepaald bedrag op uw rekening hebben voor kwijtschelding. Dit noemen we een normbedrag. Dit is uw maximale totaalbedrag.

Hebt u kinderen die thuis wonen? Dan mag u het kindgebonden budget meetellen. In de tabellen hieronder vindt u de normbedragen die u uitgeeft om te leven. We gaan er bij deze berekening vanuit dat dit de kosten zijn die u hebt gemaakt om te leven. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten en waterschappen bij de beoordeling van een aanvraag voor kwijtschelding van lokale- en waterschapbelastingen.

Op basis van enkele basale gegevensvergelijkingen toetst het Inlichtingenbureau of huishoudens voldoen aan een door gemeenten en waterschappen . Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. U komt mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding als: u en uw partner in de leeftijd zijn . Om te beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, worden uw inkomsten getoetst aan normen die door de rijksoverheid worden vastgesteld. Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Belastingzaken kan belastingen kwijtschelden. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN.

Kwijtschelding aanvragen voor: – afvalstoffenheffing;. Dat bedrag is gelijk aan het voor u geldende normbedrag plus een maand netto woonlasten plus een maand netto premie . VNG: Nieuwe normbedragen kwijtschelding gemeentelijke belasting. Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen.

Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten . U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingsoorten : Zuiveringsheffing. Ik ben student, en heb kwijtscelding aangevraagd voor gemeentelijke heffingen. Mijn kwijtschelding is afgewezen omdat mijn banksaldo op het moment van de aanvraag boven het normbedrag uit kwam. Klopt, ik had het afgelopen jaar een klein deel van mijn studiefinanciering opzij .