Home » Uncategorized » Ond afkorting

Ond afkorting

Voorbeeldzinnen met ` OND `. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? De betekenis van afkorting OND vind je op deze pagina. Er werden verschillende betekenissen van OND gevonden in de woordenlijst.

Andere afkortingen , definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. VTM – EUR – EHBO – VRT – AN 1.

Vlaamse Televisie Maatschappij . Een echte afkorting is een verkorte vorm die wordt uitgesproken zoals het woord of de groep woorden waarvoor de afkorting voluit staat. Echte afkortingen worden ook redactionele afkortingen genoemd. Meestal staat er na elk afgekort woord een punt. Schrijf een echte afkorting met een of meer punten. Door het ministerie werd bezwaar gemaakt tegen deze toevoeging, omdat men bevreesd was voor verwarring met afgestudeerden van de Technische Hogescholen.

De afkorting bleef overigens NIMT. EAJ, Experimentele Arbeidsplaatsen voor Jeugdigen. Afkorting , Betekenis(sen).

EBB, Enquête Beroepsbevolking. Ecabo, Economisch en administratief beroeps onderwijs. ECTS, European Credit Transfer Systeem (een systeem van studiepunten in het Hoger onderwijs). EER, Europese Economische Ruimte. Besluit alcohol onderzoeken.

Dertienhonderd afkortingen gebied ond. Voor mensen die in of voor het onderwijs werken is het boekje goed . Gevonden zinnen matching zin afkorting. Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door . Vers bevat een opengehouden . Wat betekent de afkorting a. Wat is de betekenis van de volgende afkortingen ? SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor. Heb op mijn rooster heel veel afkortingen staan van de docenten afkortingen en van de vakken afkortingen.

Hoe kom ik achter al deze afkortingen ? Verstegen, Wanneer treden privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen op als administratieve overheid? Unicef is een afkorting van United Nations International Childrens Emergency Fund. Verenigde Naties die zich inzet voor het welzijn van kinderen, onder andere via het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Over UNICEF == UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

EEG is de afkorting van Electro Encephalo Grafie. Het is een onderzoek dat de activiteit van de hersenen registreert, en meet hoe de hersenen op dat moment functioneren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de laborant Klinische Neurofysiologie (KNF).