Close

Persoonlijk ritueel

Zoals we rituelen hebben om al die mooie en belangrijke momenten in ons leven te eren dienen we ook een persoonlijk ritueel te ontwikkelen die ons helpt onze innerlijke wereld te eren. Een vaste gewoonte die ons de ruimte geeft om een rustpauze diep in onszelf te nemen. Op deze manier voorkomen . In de donkere dagen voor Kerst, waarin ik, tussen het wegwerken van de laatste deadlines en opdrachten door, toeleef naar wat rust en gezelligheid rond de kerstboom, valt mij de huidige berichtgeving over aanslagen in Duitsland en Turkije des te zwaarder. En ik heb zomaar een vermoeden dat ik niet de .

Rituelen worden niet bedacht, ze ontstaan. Voor de geboorte van mijn twee kinderen, nu dertien jaar geleden zijn onze twee oudste kinderen kort na elkaar veel te vroeg geboren en overleden. Een verdrietige tij waarin hoop en . In onze maatschappij worden wij opgevoed als consumenten.

Alles kiezen wij: van de kleur van onze broek, pen of bankstel tot onze uitvaart Lees hier verder. Een ademloos moment van afscheid. Het is geen afschei maar een pauze.

De dood is een komma in het verhaal. Het zal wel donker zijn, en stil, als je er niet meer bent. Zie je wat ik hier deed?

De reden maak ik persoonlijk , maar de elementen van het ritueel heb ik nooit persoonlijk gemaakt. Als je dit niet doet, dan daalt de kans op het succesvol aanleren van een nieuwe gewoonte. Misschien dat jij dit ook niet doet.

Dus maak je rituelen persoonlijk. Laat de rituelen voor je . Je hebt bijvoorbeeld familie rituelen zoals Kerstmis en verjaardagen. Je hebt persoonlijke rituelen , zoals je ochtendkrantje en de manier waarop je elke dag je tanden poetst. En je hebt culturele rituelen, zoals Sinterklaas en Koningsdag.

In je relatie of huwelijk heb je ook vast en zeker rituelen, maar het zijn . Want ook in de natuur wordt dan het oude losgelaten en het nieuwe verwelkomd. Het kan onwennig voelen om een ritueel zelf invulling te geven, maar als je een begin durft te maken, zul je merken hoe eenvoudig en persoonlijk rituelen eigenlijk zijn. Ritualiter betekent: op ceremoniële wijze.

Je wilt op een bijzondere, stijlvolle manier stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis in je leven.

Het gaat om samen stilstaan bij wat het leven brengt of heeft gebracht of bij wat of wie verloren . Jij geeft aan waarom je een ritueel wilt uitvoeren, ik zorg ervoor dat het een persoonlijk ritueel wordt met een mooi verloop en de juiste richting. Enkele voorbeelden hieronder. Naast workshops met een ritueel karakter of gezamenlijke rituele vieringen die ik aanbie kun je onder mijn begeleiding een individueel ritueel ondergaan of advies vragen hierover.

Een persoonlijk ritueel kan zo klein en zo groot zijn als je je wenst. Hierin bestaat geen beste manier. In elk geval wordt een ritueel gekenmerkt door een herkenbaar patroon.

Een voormalig humanistisch spreker zal zeker kwaliteiten hebben in het spreken, een ex-priester of ex-dominee zal gemakkelijker ook voorgaan in gebe lezen uit de Bijbel of een persoonlijk ritueel kunnen voltrekken met de nabestaanden. De verschillen zijn soms groot. Na- en bijscholing en landelijke afstemming . Voor kerkelijke en niet kerkelijke uitvaarten.

Het persoonlijk ritueel is vervangen door een mechanisch ritueel zonder einde. Omdat ze zo slecht naar boven wilde, mag ze voor de televisie uitgekleed worden. Ze zeurt vaak en dat helpt want dan begint net weer een programma en mag ze nog . Betekenisvolle rituelen die niet traditioneel zijn maar die men zelf vorm heeft gegeven, zijn voor wat betreft het oproepen van het gewijde afhankelijk van hun potentieel voor symbolische inhoud en emotionele ontroering.

Om een persoonlijk ritueel tot stand te brengen begint men met de innerlijke wens daartoe en met . Door het nieuwe ervan lijkt een terugkeer naar het echte ritueel -niet aangetast door gewoonte, aftakeling en verlies- bewerkstelligd te worden. Hieruit spreekt het verlangen naar een zuiver, persoonlijk ritueel , zonder de referentie aan externe instanties. Maar net als een herinnering kan een ritueel pas ritueel worden als . Tekst: Monique van de Sande, fotografie: Martin Dijkstra. Van eeuwenoud tot zelf verzonnen – ons leven zit vol rituelen.

Ze geven rust, zekerhei of gewoon een fijn gevoel. Marcel Wolterinck, Candy Dulfer en Bastiaan Ragas over hun gewoontes en gebruiken. V an huis uit ben ik bloemist.

Dat alle religies en spirituele tradities rituelen hebben is geen toeval. In andere omstandigheden kunnen ze momenten van vieren, dankbaar zijn en gemeenschap extra in de verf zetten.