Close

Plakker rups brandharen

De bastaardsatijnvlinder en de plakker en kunnen ook door hun brandharen irritatie . De rupsen van deze soorten bezitten brandharen. Die hebben een irriterende werking als ze in contact komen met de menselijke huid. Als de brandharen van de rupsen met de menselijke huid in contact komen, veroorzaken ze jeuk en uitslag.

Een laboratoriumstudie wees dan weer uit dat van onderzochte soorten, die in dezelfde periode als de Plakker het rupsstadium doormaken, er bij significante sterfte vastgesteld werd.

De brandharen van deze rupsen kunnen tot serieuze gezondheidsklachten leiden bij mensen en dieren. Voor de rups van de kleine. Klachten aan de huid worden vooral veroorzaakt door direct contact met de brandharen. Een rups is de larve van een vlinder.

Rupsen zijn over het algemeen onopvallende diertjes, toch spelen sommige soorten een grote rol in het dagelijks leven van de mens en zijn bij het grote publiek beken voorbeelden zijn de zijderups en de eikenprocessierups. De plakker werd in Noord-Amerika gebracht door Étienne Léopold Trouvelot, een Frans schilder en wetenschapper. Hij woonde in het dorpje Medford ( Massachusetts) en onderzocht diverse kweken van niet-inheemse vlinders in een poging een alternatief voor de zijderups te vinden.

Deze eieren zijn afgezet met lichaamsharen van de vlinder en overwinteren. In het voorjaar komen de rupsen uit. IF_Biodiv_ChenilleProces_NL. Eikenprocessierups, voornamelijk op eik. Rupsen hebben brandharen en hebben bovenaan twee duidelijke, rode stippen.

Formulering: Spuitpoeder. Plakker (Lymantria dispar) : Algemene nachtvlinder in België met voorkeur voor eik. Werkzame stof: Bacillus thuringiensis subsp. Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Gedurende deze periode verspreidt de rups brandharen die bij mensen ernstige irritaties kunnen geven. Ook eikenbomen kunnen schade oplopen door vraat van de rups.

Linnaeus is een nachtvlinder, die voorkomt in . De eikenprocessierups met de Latijnse naam Thaumetopoea pro-. In een binnentuin in Rotterdam zaten tientallen. In Apeldoorn zijn flinke aantallen rupsen van de plakker (Lymantríu díspar) (8) in de zomereiken aangetroffen.

Uit de gegevens van Alterra blijkt. De rups van de plakker heeft wel irriterende haren, maar. Rups van de nachtvlinder Thaumetopoea processionea. Met uitzondering van jonge rupsen , die eerder oranjeachtig van kleur zijn, zijn eikenprocessierupsen grijsgrauw, met bleke flanken en lange brandharen.

Overdag verzamelen ze in grote groepen op alleenstaande of zonbeschenen eiken in zogenaamde . De plakkers en satijnvlinderrupsen waren ook hoogst irritant en werden in de jaren zestig zelfs met insecticiden bestreden, wat helaas leidde tot dode. Tuinforum onderwerp: rupsen onbekend. Bekijk alle reacties via groeninfo.

Bijlage Overzicht Nederlandse rupsen met brandharen. Bastaardsatijnvlinder Euproctis chrysorrhoea. Sommige rupsen hebben afstekende haren die in rijen, kammen of punten zijn gerangschikt. Harige rupsen staan bekend om de brandharen die irriterend werken als men deze in de huid krijgt.

Bevat Bacillus thuringiensis ssp. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken. Belangrijk: Bij toepassing tegen rupsen die brandharen vormen (zoals de rups van de bastaardsatijnvlinder) dient rekening .