Home » Uncategorized » Plakker rups vlinder

Plakker rups vlinder

Hij woonde in het dorpje Medford ( Massachusetts) en onderzocht diverse kweken van niet-inheemse vlinders in een poging een alternatief voor de zijderups te vinden. Deze eieren zijn afgezet met lichaamsharen van de vlinder en overwinteren. In het voorjaar komen de rupsen uit.

De rupsen vreten als ze nog jong zijn in groepen de bladeren en . Met een spanwijdte van tot 65mm is de plakker een behoorlijk grote vlinder.

De eitjes worden in de zomer gelegd. Zoals bij alle soorten in deze familie zijn de rupsen zeer harig. Ze zijn ook heel erg variabel, maar kunnen . Determinatie vlinder : Jippe van der Meulen ( Vlinderstichting ), Kb, foto onderkant plakker mannetje. Om dit bezwaar te ondervangen werd een middel beraamd om te trachten de rupsen althans gedurende de bestuiving stil te doen zitten.

De eikenprocessierups kan worden verward met andere rupsen zoals, de bastaardsatijnrups (Euproctis chrysorrhoea), de spinselmot (Yponomeuta spp.) en de plakker (Lymantria dispar). De bastaardsatijnvlinder en de plakker en kunnen ook door hun brandharen irritatie .

Het vrouwtje is geen goede vlieger. Het mannetje paart ter plaatse met het vrouwtje, die dan een eipakket in de onmiddellijke omgeving afzet. Plakkers zijn niet schadelijk voor mens en dier. Lang niet alle harige rupsen zijn gevaarlijk.

Agaatvlinder – Phlogophora meticulosa, Agaatvlinder – Phlogophora meticulosa, groene eikenbladroller – Tortrix viridana. Levenswijze Mannetje vliegt overdag, vrouwtje vliegt niet en zit op boomstammen. Ze bedekt de eieren met gele haren van de achterlijfspunt.

Plakker – Lymantria dispar – frontmacro, Plakker. Na een bevolkingsexplosie kunnen bomen worden ontblader maar het jaar daarop . Beste, Is dit de rups van de plakker ? Alvast bedankt 🙂 Image. Bovendien zijn rupsen vaak erg mooi, vooral de rupsen van veel nachtvlinders zijn zelfs mooier dan de vlinder die ze later worden.

Aldus de Amerikaanse bioloog Jack C. De twee grote iepen voor ons huis zaten vol rupsen en had- den niet één gaaf . Op de natte, donkere stam van een Tamme Kastanje zat het vrouwtje van de Plakker.

Een nachtvlinder behorende bij de Spinners. Dat de rupsen lokaal overlast veroorzaken, valt niet te ontkennen en Natuurpunt erkent dat bestrijding soms nodig is. Er zijn veel manieren om rupsen groot te krijgen maar er kan ook veel fout gaan, het is dan ook niet de bedoeling om te . Op de – ietwat wazige foto – zijn twee rupsen te zien van de nachtvlinder de plakker.

Deze rupsen overwinteren in de eitjes, maar zijn dan nog heel erg klein. Als het voorjaar aanbreekt, worden de jonge rupsjes verspreid door de wind met behulp van hun gemaakte spinseldraden. De naam plakker heeft de vlinder te danken aan de manier van eitjes leggen wat in de zomer gebeurt: het vrouwtje spint een matje van haar eigenlichaamsharen en plakt dat vast op een.

Annis, Wat een mooie rups en zo zuiver vastgegd. De soort is aan te treffen in een groot aantal leefgebieden, onder andere bossen, parken en tuinen, maar ook in meer open gebieden. Er is generatie per jaar.

De vlinder vliegt van half juli tot begin oktober. De plakker komt in heel Nederland voor.