Home » Uncategorized » Proeve van bekwaamheid voorbeeld zorg

Proeve van bekwaamheid voorbeeld zorg

Proeve van bekwaamheid kerntaak 1. Kerntaak Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. Onderdeel B verzamelen bewijs stukken en samenstellen van examendossier. Nadat de proeve is uitgevoerd verzamelt de student alle bewijzen: eigen verslaglegging, de beoordelingsformulieren van de BPV-opleider.

Zorg ervoor dat alle bewijzen . Deze deelkwalificatie is het vervolg op de deelkwalificatie Intensief Klinische Zorg. I (IKZ I), welke ik vorige praktijk leer periode op dezelfde afdeling . Beoordelingsformulier Toetsopdracht 1. Bewijs van bekwaamheid proeve 2. Tijdens het examen voert de kandidaat een (aantal) opdracht(en) uit in de beroepspraktijk. Door de opdrachten goed uit te voeren, toont de kandidaat aan dat de kerntaken en werkprocessen voldoende beheerst worden.

Na de uitvoering van de opdrachten van de proeve van bekwaamheid volgt een portfoliobeoordeling. Je maakt hierbij gebruik van beoordelingsformulier II: Reflecteren op het beroepsbekwaam handelen. Voorafgaande aan dit gesprek neem je gezamenlijk de voorbeeldvragen door om tot gelijksoortige interpretaties te komen.

Je beoordeelt het gesprek op basis van de beschreven beoordelingscriteria en voorbeeldvragen. Opstellen van een zorgplan Bijstellen van een zorgplan Verpleegtechnisch handelen Geven van voorlichting Evalueren van de zorgverlening Verbeteringen aandragen m. Bestuurders in de gezondheidszorg moeten voor hun functieuitoefening het vertrouwen hebben van de. Nederlandse samenleving. Daarom een pleidooi voor een. Bijlagenproeve van bekwaamheid.

Traineeship jeugdzorgwerker. Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden. Marlous Beijer, projectsecretaris. De jeugdzorgwerker is in staat om informatie en (opvoedings)advies op een begrijpelijke en sensitieve manier over te brengen, zodat de. Gebruikt begrijpelijke voorbeelden om een boodschap te verduidelijken controleert of de boodschap . Ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn.

Een aantal praktijkopdrachten die in een situatie worden. Voorbeeld Een student Helpende zorg en welzijn maakt in het verpleeghuis waar zij werkt een werk- planning op basis . Onderstaand het verslag van de voorzitter van de bewoners-commissie van Zephyr. Onder de foto klikken voor de diavoorste. Je kiest in overleg met je werkbegeleider een patiënt uit die je gaat observeren. Bespreek de checklist met je werkbegeleider voor dat je met de patiënt gaat kennismaken.

Je oefent het orale medicatiedelen samen met je werkbegeleider. Mede op basis van commentaar van Arie de Wit, Carla van den Brandt en Pieter Mostert .