Home » Uncategorized » Project keirlandse zillen

Project keirlandse zillen

Het masterplan én een mogelijke invulling werden donderdagavond voorgesteld aan het grote publiek. Gisteren werd meteen al een eerste project gepresenteerd door architectenbureau DA. Blikvanger daarbij wordt het enorme gebouw langs de Keirlandse Zillen met de winkels op het gelijkvloers, de zorgdiensten, zoals een orthopedische winkel en enkele dokterskabinetten op de eerste verdieping en de. Green Skyline Projects biedt investeringsprojecten aan voor private en institutionele investeerders of investeringsfondsen.

Martelarenstraat, Oude Molenstraat. Molderdijk , Adolf Reydamslaan.

Een 3D-versie van het masterplan dat de gemeente liet opmaken. Hierbinnen kan RR Management een project ontwikkelen. De hectare grote site aan de Keirlandse Zillen in Mol wordt ingevuld met een stadspark van hectare, handelszaken, zorgflats en . Via een Project MER krijgt de ontwikkelaar ook de opdracht om de effecten van zijn project op de omgeving te onderzoeken.

Het voorstel van masterplan vormde voor de privé-eigenaars van de site de basis voor het uitwerken van een mogelijk concreet project. Een blikvanger is het grote gebouw langs de Keirlandse Zillen met de winkels op het gelijkvloers en de zorgdiensten op de eerste verdieping. Handelszaken In eerder . Het uitgevoerde project omvat twee invalidenwoningen, rijwoningen van twee bouwlagen met een individuele garage, gelijkvloerse patiowoningen (waarvan voor bejaarden) en 1garages, in totaal 165 .

De Molse gemeenteraad heeft het masterplan voor de Keirlandse Zillen aan het station goedgekeurd. Na de voorstelling in mei liepen er bezwaarschriften binnen bij de gemeente en daarmee is ook rekening gehouden. Toch is het masterplan maar een leidraad en is het aan de projectontwikkelaar om . In de zitting van september oordeelt de gemeenteraad finaal over het masterplan.

Indeling: inkomhal met toilet en vestiaire, L-vormige woonkamer met gashaard en toegang tot het terras, keuken . Ondersteuning van het “Campina- project ”, ontwikkeld binnen IOK en. In functie van de uiteindelijke toekomst. Ook het door mij gesubsidieerde project VIVAS is een versterking gebleken voor de huurdersadviesraden.

Ik wil hier kort ingaan op de gerealiseerde doelstellingen en de ontwikkelde instrumenten in het kader van de projectuitvoering. Project -MER zandwinning Imvalo De Panne (discipline mens). Plan-MER gewestelijk RUP Zandwinning Balegro (discipline mens). Mobiliteitstoets masterplan Ter Reigerie Roeselare. De projectontwikkelaars gingen in beroep bij de.

De site aan de Keirlandse Zillen in Mol wordt eindelijk omkaderd door een goedgekeurd masterplan. Het gebied kan nu ingevuld worden met een . Zij bezit sociale woningen gelegen in de straten Egelsvennen, Bosvel Kerkelanden, Keirlandse zillen ,. Het project bestaat uit een nieuwbouw van bejaardenflats en een ontmoetingsruimte in de Postelarenweg te Mol. Bedoeling was een aangename woonomgeving te realiseren voor bejaarden waarbij ook .

De gemeentebesturen van Mol en. Dessel willen meer dan ooit de hand- schoen opnemen om de klimaatdoel- stellingen te halen. Inzetten op een warmtenet dat door aardwarmte wordt gevoe past vanzelfsprekend perfect in dat plaatje. Om deze duurzame droom in de praktijk waar te maken, bleek samenwerken .