Home » Uncategorized » Rd4 milieupark tarieven

Rd4 milieupark tarieven

Afvalstromen die bijzonder geschikt zijn voor hergebruik of recycling kunt u gratis aanbieden. Tarieven milieupark RdHeerlen. Meet informatie over de samenwerking tussen Rden GR Geul en Maas vindt u op besteuitafval.

Rdbeheert namens de gemeente een milieupark waar u (als burger) uw afval heen kunt brengen. Het gaat om grof huisvuil, grotere hoeveelheden afval (zoals tuinafval), gebruiksgoederen (zoals koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten), chemisch afval (zoals verf, batterijen en olieproducten) en bijzonder afval . Afval waarvoor altijd een tarief geldt (zie bezoekersregeling): ◾ Personenautobanden met velg (max. inch) ◾Autobanden (vanaf inch) ◾ Vrachtwagenbanden ◾Tractorbanden ◾Bouwafval (ongesorteerd) ◾Grond ( schoon) ◾Puin (schoon) ◾Puin (vervuild) ◾Restafval per liter (= inhoud huisvuilzak).

We werken samen met de gemeente Meerssen en Valkenburg aan de Geul samen in de gemeenschappelijk regering Geul en Maas. Voor de milieuparken specifiek in deze gemeenten vindt u de tarieven en regels op de website van Geul en Maas. Raadpleeg deze vooraf aan uw bezoek, daarmee voorkomt u discussies . De nieuwe tarieven zijn onderstaand weergegeven: . Mest en bitumenhoudend afval mogen niet op de milieuparken worden ingeleverd. Let op: betaling op de Rd- milieuparken kan uitsluitend door middel van pinnen. Afval afkomstig van bedrijven of bedrijfsmatige activiteiten wordt niet geaccepteerd.

Let op: tijdens feestdagen is het milieupark gesloten! Daarnaast kunt u ook bij de milieuparken in Born, Geleen, Sittard of Stein terecht!

Kijk hiervoor op de website van RWM. U vindt hier informatie over: Hoe werkt het? Als inwoner van de Westelijke Mijnstreek kunt u terecht bij alle milieuparken in Sittar Geleen, Born, Stein en Schinnen. Op de website van RWM vindt. Attentie: betalen uitsluitend met pinpas.

Als voorwaarden gelden wel dat u in het bezit moet zijn van een afvalpas en dat u de betreffende materialen gescheiden en niet verontreinigd met andere materialen, op het park aanbiedt. Bekijk voor dat u een milieupark bezoekt de regels en tarieven. Bijna al het afval dat u niet kwijt kunt via de huis-aan-huisinzameling, kunt u naar het milieupark brengen.

RWM beheert de milieuparken in de Westelijke Mijnstreek. Veel soorten afval kunt u hier gratis kwijt. Uw afval moet gescheiden op soort worden aangeboden en door u zelf in de juiste container worden gestort.

Het gaat om grofvuil, afval in grote hoeveelheden, zoals tuinafval of afval van gebruiksgoederen, zoals koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten. Per januari zijn de tarieven voor het inleveren van grofvuil op de Rd- milieuparken veranderd. Bij de gemeente Landgraaf en Rdkomen hierover veel vragen binnen, en ook de opmerkingen dat het scheiden van afval duurder geworden is. Daarom zet de gemeente een aantal ins en outs voor u op een . Inwoners van Parksta Vaals en Eijsden-Margraten moeten vanaf volgend jaar betalen om ongesorteerd afval naar het milieupark te brengen.

Tot nu was dat de eerste zes keer gratis. Met de maatregel wil afvalverwerker Rdde hoeveelheid restafval verder terugdringen.

Hiervoor dient u zich te legitimeren en de afvalpas. De kosten voor inwoners moeten .