Home » Uncategorized » Revalidatie nierstenen

Revalidatie nierstenen

In overleg met uw arts is besloten deze steen via een operatie (uretero-renoscopie) te verwijderen. Als de steen zo groot is dat deze de afvoer van urine verhindert, wordt meestal gekozen voor uretero-renoscopie, . De operatietechniek die gebruikt wordt, heet percutane niersteenverwijdering. De redenen om de niersteen te verwijderen, kunnen verschillend zijn.

U ondergaat binnenkort een nefrolitholapaxie (PNL) in verband met een niersteen. Na deze ingreep blijft u minimaal een nacht in het ziekenhuis.

In deze folder vindt u informatie over de ingreep en over de gang van zaken rond de opname. Voor algemene informatie over een opname in het Diakonessenhuis verwijzen wij . De urineleider is de buis tussen de nier en de blaas. Via de urineleider wordt de urine van de nier naar de blaas vervoerd. Omdat bij u een steentje in de urineleider is gevonden, stelt de dokter een ureterorenoscopie voor (URS). Dat is de medische term voor het verwijderen van een niersteen uit de plasbuis.

Het lotgenotenforum van Nierstenen. Gun elkaar daarbij de ruimte en wees vriendelijk voor elkaar. Verwijderen van nierstenen uit de nier, Percutane.

Nefrolithiotripsie (PCNL). U mag weken niet sporten;. Niersteenvergruizing, Uretero Renoscopie (URS):. Als u bij ontslag een dubbel J katheter heeft tussen de nier en de blaas mag u niet . Ze ontstaan wanneer de urine oververzadigd is met slecht oplosbare zouten en mineralen. In plaats van in de urine op te lossen, worden deze stoffen tot kleine kristallen gevorm die vervolgens samenklonteren.

Mijn man heeft sinds donderdag vreselijk last van nierstenen volgens de dokter moet hij het uitplassen en is dat meestal binnen uur. Ieder mens maakt regelmatig stenen aan in de vorm van gruis. Nierstenen zijn steenvormige afwijkingen, die in het nierbekken ontstaan. Dit niergruis geeft echter bijna nooit problemen, doordat die hele kleine steentjes gemakkelijk en ongemerkt met de urine het lichaam verlaten.

Een niersteen ontstaat meestal bovenin de . Een trilsonde wordt via de urineleider door middel van ureterorenoscopie (URS) ingebracht en de niersteen wordt van onderuit kapot getrild. Vaak wordt hiervoor ook een laser gebruikt. De restfragmenten worden verwijderd . Hoe ze ontstaan, pijn tijdens plassen en bloe hoeveel drinken en operatie.

De steen wordt verwijderd met behulp van een bepaalde operatietechniek, percutane niersteenverwijdering genoemd . Tien vragen over nierstenen , en vooral hoe u ze kan vermijden. Het meest frequent zijn de nierstenen. Urologie is het specialisme dat zich bezighoudt met klachten betreffende de mannelijke en vrouwelijke urinewegen (nieren, urineleiders, blaas, prostaat en plasbuis) en de mannelijke geslachtsorganen (penis, scrotum en de prostaat).

De uroloog behandelt verschillende ziektes en problemen zoals nierstenen , vergrote . Ze worden vaak uitgescheiden zonder dat de persoon in kwestie er iets van merkt, maar ze kunnen ook de werking van de nieren bedreigen of zeer hevige pijn veroorzaken. Al sinds het begin van de 80er jaren wordt Shockwave met groot succes gebruikt om nierstenen te vergruizen. Eind jaren zijn de eerste ervaringen met het behandelen van spieren, pezen en gewrichten opgedaan en het blijkt dat Shockwave een succesvolle aanvulling op fysio-, oefen, of podotherapie kan zijn. Een Ureterstent … is een plastic hol buisje dat kortweg stent genoemd wordt. Andere namen zijn splint, double-J, pigtail.

Er zijn wellicht nog andere benamingen. Hij moet dan ook regelmatig vervangen of . Een stent verkalkt na een tijd. Uit onderzoek blijkt dat er een of meerdere stenen aanwezig lijken te zijn in uw nier. U heeft bijvoorbeeld heftige pijnaanvallen. Vorige week vertelde ik over de intake voor revalidatie bij het CIR.

We zijn inmiddels een week verder en ik heb afgelopen maandag het gesprek gehad of de revalidatie door zou gaan of niet. In die week heb ik het een en ander ontdekt over het CIR en aan de hand daarvan heb ik een besluit genomen.