Home » Uncategorized » Rups bastaardsatijnvlinder

Rups bastaardsatijnvlinder

Jonge rupsen van de bastaardsatijnvlinder overwinteren tezamen in winternesten aan het uiteinde van een tak in de zon. De rupsen van de basaardsatijnvlinder komen dit jaar in de kuststrook veel voor. De haren van deze rups kunnen overlast en gezondheidsklachten veroorzaken voor mensen.

De vlinder is sneeuwwit met een bruin achterlichaam. De brandharen van de rupsen irriteren sterk en kunnen dus beter niet worden . De eitjes komen in de tweede helft van augustus uit en de jonge rupsen skeletteren de bladeren in de toppen van de twijgen.

Bladeren worden in toppen van twijgen aaneen gesponnen met . De bastaardsatijnvlinder is een nachtvlinder, waarvan je vooral de rupsen vindt. In de winter zijn de overwinterende rupsen helemaal goed te vinden, tenminste: de nesten waarin ze overwinteren. De soort overwintert namelijk als jonge rups , met meerdere bij elkaar in een taai gemeenschappelijk spinsel aan een tak van . Na twee weken zijn het mooie vlinders. De rups van de bastaardsatijnvlinder kruipt uit haar nest, soms richting het strand.

Contact met de huid veroorzaakt jeuk en huiduitslag. Kijk op de website van de GGDZeeland voor meer . De eikenprocessierups en de bastaardsatijnvlinder zijn de enige die echt voor overlast kunnen zorgen.

Door de grote aantallen, is de kans groter dat passanten met brandharen in contact komen. En in deze spinsels talrijke behaarde rupsen met twee oranje stippen op het achterlijf. Dit voorjaar zijn alarmerende berichten in de pers verschenen over allergische . Bastaardsatijnvlinder – Euproctis chrysorrhoea.

De rups geeft brandharen af die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. RUPSHAARDERMATITIS VEROÜRZAAKT DOOR DE. RUPS VAN DEN BASTAARDSATIJNVLINDER ,. Het is reeds lang beken dat sommige rupsen acute huidaan— doeningen kunnen veroorzaken. Nu sedert eenige jaren uitbreiding over ons land plaats . Tot die tij gedurende zijn leven als rups , is het een harig wezentje.

Juist die haartjes zorgen voor overlast bij mensen. De haartjes, ook wel brandhaartjes genoem . De duindoornstruiken in de nabijheid van het strand op locaties bij Den Haag tot aan IJmuiden zijn kaal gegeten. De rupsen zijn op zoek naar additioneel voedsel, maar andere planten in het duingebied zijn hiervoor niet . Het Havenbedrijf Rotterdam heeft weer waarschuwingsborden laten plaatsen aan het eind van de Sluisjesdijk, een populaire plek voor vissers. Deze nachtvlinder geeft brandharen af die in de lucht komen. De rupsen gaan op zoek naar aanvullend voedsel, maar andere planten in het duingebied zijn hiervoor niet geschikt.

In het Nederlandse duingebie ook op Goeree, leeft de rups van de bastaardsatijnvlinder. Van april tot in juni kunnen de haren van de rupsen bij mensen tot allergische reacties leiden.

Deze rups is bezet met brandharen.