Home » Uncategorized » Rupsensoorten nederland

Rupsensoorten nederland

De meeste rupsen die in tuinen gevonden worden zijn van macronachtvlinders, waarvan er 9soorten in Nederland voorkomen. Van andere soorten vallen de rupsen nauwelijks op vanwege . Het determineren van rupsen is over het algemeen erg lastig, zeker wanneer het rupsen betreft die nog niet volgroeid zijn. Daarnaast is er nauwelijks literatuur voorhanden waarin rupsen behandeld worden.

Egale rietboorder (Arenostola phragmitidis), . Rupsen zijn over het algemeen onopvallende diertjes, toch spelen sommige soorten een grote rol in het dagelijks leven van de mens en zijn bij het grote publiek.

Vrijwel alle rupsen hebben een waardplant, dit is de plant waar de rups van eet. Ze zijn in Nederland en België algemeen. Er zijn meestal generaties, waarvan er één overwintert als vlinder.

Ze zitten dan in holle bomen, op zolders en andere plekken waar het redelijk droog is. De rups maakt voor de verpopping een cocon . De rupsen leven merendeels op wilg en populier. Informatie over duizenden verschillende soorten dieren, planten en paddenstoelen die in Nederland voorkomen.

Apoda limacodes stippelmot ( rupsen ) Yponomeuta sp. Cossus cossus hageheld (volwassen rups) Lasiocampa quercus veelvraat ( volwassen rups) Macrothylacia rubi rietvink (volwassen rups) Euthrix potatoria grote .

In de vlinderkwekerij vind je glazen kassen met daarin tropische rupsen en hun waardplanten. Voor iedere rups is de waardplant essentieel om te kunnen leven en groeien. En voor iedere soort rups kan de waardplant anders zijn. Vaak voldoen brandnetels, maar vaak ook niet. Zeer vele soorten van het rupsengeslacht zijn in Nederland jaarlijks optesporen, maar alle zijn niet even schadelijk en ook niet even menigvuldig.

Ieder soort is meer eigen aan een bijzonder soort van boomen en planten, wier loof zij tot hare spijzen gebruikt, hoewel men soms wel vier à vijf bijzondere soorten aan een en. Dit is de enige witte spannersoort met zwarte aders in Nederland en België en heeft zijn noordelijke areaalgrens in Limburg. Kortom ook dit is een zeldzame vlinder. Verse vlinders zijn vooral bij het borststuk crèmekleurig, maar naarmate ze ouder worden, worden de vleugels steeds witter . De gewoonste is de bosspitsmuis, die in West- Nederland bijna overal voorkomt waar een bodembedekkende begroeiing is.

Ljjst van in Nederland waargenomen soorten van Suctoria of Aphaniptera. Deze week zijn twee van deze bijzondere rupsen gezien bij het beheerkantoor van Natuurmonumenten in het Gelderse Vorden. De eitjes waren waarschijnlijk afgezet op een druif, omdat de rupsen daar zijn aangetroffen.

De olifantsrups verpopt tot een cocon die in de grond zit, waar ten slotte een . De tot mm lange rupsen zijn aanwezig van april tot juni. Ze voeden zich met het blad van verschillende boomsoorten maar ze hebben een voorkeur voor eik en berk. De Najaarsspanner is een gewone soort in Nederland maar veroorzaakte plagen in de jaren tachtig in Drenthe in beuk, eik en lariks.

Lang niet alle harige rupsen zijn gevaarlijk.

RUNNER is een insecticide ter bestrijding van insecten in appel- en perenbomen , aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Zeer waarschijnlijk is in een groot deel van Nederland de rupsenpiek aan de gang en is het verschijnsel van de rupsenpoepregen op een groot aantal . Alhoewel rupsen in de natuur zeker hun nut hebben voor een goede ecologische balans, weren we liever een te groot aantal voor onze tuin. Voorkom en bestrijd een rupsenplaag met de volgende tips.