Close

Sociaal verhuurkantoor limburg

Samen met Sociale Huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis en . Prettige feestdagen vanwege heel het SVK -team. Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen.

Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning, dit tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid.

De sociale woningmarkt is nogal krap. Dat wil zeggen dat er meer aanvragen zijn dan woningen. Daarom is het slim je kandidaat te stellen bij verschillende huisvestingsmaatschappijen in de regio waar je wil wonen. Woon je in Limburg en wil je hier blijven wonen? Dan kan je ook bij andere huisvestingsmaatschappijen . Het SVK Maasland is een VZW.

Schrijf je dan in als kandidaat-huurder of kandidaat-koper bij één van de Limburgse huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren.

We willen u van harte welkom heten op onze website. Met deze website willen wij onze kandidaat-huurders en kandidaat-verhuurders wegwijs maken in onze werking. U kan informatie terugvinden over wie we zijn, wat we doen . Goed wonen is belangrijk voor het welzijn van iedere persoon.

Het wordt echter steeds moeilijker om een betaalbare, kwaliteitsvolle woning te vinden, zeker voor mensen in armoede. Het werkingsgebied van SVK Land van Loon vzw strekt zich uit over heel Zuid- Limburg. Een sociaal verhuurkantoor ( SVK ) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. Bekijk alle contactgegevens, directieleden en financiële kerncijfers van SOCIAAL VERHUURKANTOOR NOORD- LIMBURG uit Neerpelt. Of van alle andere bedrijven uit de sector Sociale woningen.

Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg. Hun werking biedt voordelen voor zowel eigenaars als huurders binnen de regio Zuid – Limburg. Ben je al ingeschreven als kandidaat-huurder bij SVK Land van Loon?

Omwille van die reden en vanuit een sociaal oogpunt wer. In deze provincies is de wachtlijst wel langer: . De toewijzing gebeurt onder strikte voorwaarden. Kandidaat-huurders en kandidaat-verhuurders kunnen terecht bij de Sociale Dienst .

Hun taak bestond erin de werkbaarheid van een concept sociaal verhuurkantoor op het terrein uit te testen. Het experiment liep voor drie jaar, nl. Het sociaal Verhuurkantorenplatform West – Limburg vzw was in deze conventie het enige Limburgse en tegelijkertijd ook het enige . Ze willen daarmee inspelen op de meest acute woningnood in de regio en vooral inwoners met een laag inkomen aan een betaalbare huurwoning helpen.

De eerste zitdag die zal doorgaan bij het OCMW van Hasselt is op donderdag oktober van 14u tot 16u.