Close

Star methode competenties

Maar, hoe doe je dat concreet en zonder jezelf neer te zetten als een enorme blaaskaak? Met die methode wordt je antwoord heel concreet, en dat is precies wat de sollicitatiecommissie . In nagenoeg elk sollicitatiegesprek krijg je te maken met vragen als: ‘U schrijft in uw sollicitatiebrief dat u ervaring heeft met. STAR – methode : voorbeelden van vragen tijdens het sollicitatiegesprek.

Kunt u daar een voorbeeld van geven? Hij wil een goed beeld van de gekozen kandidaten krijgen, om zo de juiste persoon te kunnen kiezen. Goed nieuws, jij kunt deze methode ook gebruiken om tot concrete en bondige voorbeelden van jouw kwaliteiten te komen.

Presenteer je competenties met een STARR. Of liever gezegd: hoe verkoop je je vaardigheden en talenten (lees: je competenties )? Daarvoor moet je eerst weten over welke vaardigheden en talenten je beschikt en bedenken welke je daarvan in de. Wat de “STAR” je leert is inzicht te geven in de vaardigheden die jij in je loopbaan, maar ook in je persoonlijke leven hebt ontwikkeld. Dit is van het grootste belang, omdat deze kernvaardigheden — samen met je interesse, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen — in belangrijke mate bepalen of . STAR methode : kwaliteiten omzetten in praktijkvoorbeelden Eerder had ik het in mijn blog over hoe je zelfinzicht kan creëren als je op zoek gaat naar een baan.

Uit welke situatie blijkt bijvoorbeeld dat je over de competentie “betrokkenheid” beschikt? Om je toekomstige werkgever tijdens een sollicitatiegesprek te overtuigen, moet je alles uit de kast halen. Hieronder een voorbeeld met . Je competenties en je persoonlijkheid in de verf te zetten is een must, maar dat is vaak niet overtuigend genoeg. Om meer diepgang te creëren, doe je er goed aan om concrete voorbeelden uit je . Situatie, Taak, Actie en Resultaat – STAR – maken duidelijk wat in een praktijksituatie de opdracht of het doel was, wat iemand toen heeft gedaan en wat het effect daarvan was.

Competentiegerichte vragen. STAR (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) is een gedragsgerichte interviewmethode die gebruikt wordt voor sollicitatie- en functioneringsgesprekken. STAR – interview begint met een vraag om een situatie aan te geven uit een vorige of huidige baan waarin de geïnterviewde gebruik maakte van een bepaalde competentie. Bekijk naar welke vaardigheden en competenties je toekomstige werkgever op zoek is. Probeer bij elke vaardigheid en competentie alvast een werksituatie of algemene ervaring te bedenken waarin jouw capaciteiten goed naar voren kwamen.

Recruiters en PO managers moeten tijdens een sollicitatiegesprek toetsen of jij de meest geschikte kandidaat bent voor de vacante functie. Om te beoordelen of je over de juiste kwaliteiten en competenties beschikt, kijken ze vooral naar gedrag. Spring naar STAR (R) en STARR(T) – De STARRT- methode : Een extra T? Tijdens het gesprek zien en horen ze je dingen doen.

Ook wordt er soms een extra T geplakt achter STARR. Hiermee wordt geduid op hetgeen sollicitanten geleerd hebben van eerdere ervaringen. Je zou het dus kunnen zien als de evaluatie die volgt op de eerdere . Deze staat dan voor Transfer. In je sollicitatiebrief benoem je eventueel de overgebleven competenties , ook weer met de STAR methode.

Geen voorbeelden dubbel vermelden. Je mag natuurlijk wel in je brief een ander voorbeeld belichten. Het sollicitatiegesprek.