Home » Uncategorized » Starr methode voorbeeld verslag

Starr methode voorbeeld verslag

Wie waren erbij betrokken? De andere kinderen waren al naar buiten om te gaan spelen. Wilt iemand mij met voorbeeld …. Anne had haar melk nog niet op. Maar ik weet niet eens hoe dat moet.

Ook kan ik niet vragen aan mijn lerares want zij is streng en als ik dit. We eindigen dit thema met een voorbeeld van een verslag. Met behulp van de STARRT – methode kun je je verslag als volgt opbouwen.

Opbouw verslag : Je begint je . Dit is een reflectieverslag dat volledig via de STARR – methode is geformuleerd. De zelfreflectie gaat over het vak projectmanagement. Er wordt ook uitleg gegeven over wat de STARR – methode inhoud.

Ik loop stage in groep waarin wekelijkse lessen wereldoriëntatie op het programma staan. In dit verslag reflecteer ik, Joey de Rooij, op mijn ontwikkelingen die ik heb doorgemaakt om de. Hoe kom ik aan de leerdoelen?

Na de reflecties geschreven doormiddel van de STARR – methode volgen er een aantal reflecties op leerdoelen die op het. Hierbij neem ik even als voorbeeld de afspraak die ik met de beheerder van . Oefenopdracht Onderwijsassistent 6. Antwoordmodel oefenopdracht Onderwijsassistent 8. We gebruiken de STARRT methode om een persoonlijk verslag te maken. Welke vaardigheden heb je laten zien, welke . Hieronder vind je twee voorbeelden van methodieken. Ga natuurlijk eerst na welke methodiek jouw. Dat kan je doen aan de hand van de STARR – methode : Situatie Taak Actie Resultaat Reflectie.

In een reflectieverslag of -gesprek kan gelet worden op: o. Wat was de concrete situatie? Hoe scherp heeft de student. Vak: Toets Sociale Vaardigheden (OVKSVW02K1).

Als je een activiteit hebt uitgevoerd moet je een reflectieverslag schrijven. Je vraagr feedback van je begeleidster en zorgt ervoor dat je dit verwerkt in je verslag. In het verslag beschrijf je het verloop van de activiteit.

Dit doe je aan de hand van de STARR methode. Het beantwoorden van de vragen helpt je bij het maken . Tijdens de uitvoering van deze Proeve loop ik stage op OBS “XXXX”. In deze klas zitten een aantal kinderen die extra zorg nodig hebben. Voor deze opdracht neem ik de begeleiding van leerling als voorbeeld.

WerkvorReflecteren aan de hand van STARRT model. Je weet welke onderwerpen je gaat behandelen in welke volgorde. Waarover ging het precies?

Het zorgt ervoor dat je tijdens het schrijven niet meer na hoeft te denken over de opzet van de tekst. En je weet zeker dat je niets vergeet. Veel reflectieverslagen zijn opgebouwd volgens de STARR – methode. STARR staat voor Situatie, Taak, Actie,.

Eerst eens goed de situatie beschrijven en onderzoeken. Dat is de kern van de STARR – methode , die je vooral gebruikt om te reflecteren op jezelf. Het komt erop neer dat je met een STARR voorbeelden geeft van feitelijk (werk)gedrag dat te maken heeft met het functieprofiel waar je op solliciteert.

Je levert je gesprekspartner het bewijs dat je goed bent in vaardigheid of eigenschap X: je . Heeft misschien iemand een voorbeeld van een kort reflectieverslag van 2-competenties? Wij moeten altijd via de starrt methode. Begrijp ik het goed dat je een verslag moet schrijven maar niemand heeft je ooit verteld hoe dat moet?

Het is een methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Voordat een oordeel over competenties van mensen gegeven wordt, kan het dus nuttig zijn om op zoek te gaan nar concrete voorbeelden van deze .