Home » Uncategorized » Starr verslag voorbeeld

Starr verslag voorbeeld

Maar ik weet niet eens hoe dat moet. Ook kan ik niet vragen aan mijn lerares want zij is streng en als ik dit vraag aan haar ze zou mij een mindere punt geven. Aan de afkorting STAR wordt soms nog een R toegevoeg die staat voor reflectie. Door te reflecteren verbind je conclusies aan je handelen. Wie waren erbij betrokken?

Waar speelde de situatie zich af?

De andere kinderen waren al naar buiten om te gaan spelen. Anne had haar melk nog niet op. Voorbeeld Ik was met Anne alleen in het lokaal. Om een uitspraak te kunnen doen over de competenties van mensen, is het van belang om in daadwerkelijke voorbeelden na te gaan welke competenties mensen laten zien. Voordat een oordeel over competenties van mensen gegeven wordt, kan het dus nuttig zijn om op zoek te gaan nar concrete voorbeelden van deze . Het komt erop neer dat je met een STARR voorbeelden geeft van feitelijk (werk)gedrag dat te maken heeft met het functieprofiel waar je op solliciteert.

Je levert je gesprekspartner het bewijs dat je goed bent in vaardigheid of eigenschap X: je . In dit bestand vind je twee verantwoordingsverslagen die ik heb gemaakt tijdens mijn afstudeer stage. Het kan gebruikt worden als voorbeeld verslag.

Ik heb mijn verantwoording afgelegd via de STARR – methode. Het zijn twee verschillende uitwerkingen van . Situatie, taak, activiteiten, resultaat en reflectie. Oefenopdracht Onderwijsassistent 6. Antwoordmodel oefenopdracht Onderwijsassistent 8. In dit document zijn mijn STARR reflecties voor mijn leerdoelen samengebracht.

Op pagina van dit document staat een korte samenvatting over mijn TOP periode in het algemeen. Op de bladzijden tot zijn mijn STARR reflecties beschreven. Beginnende bij Uitbereiding kennis betreffende Social. We gebruiken de STARRT methode om een persoonlijk verslag te maken.

Hierbij neem je een gebeurtenis (situatie) en werk je deze volgens het STARTT stappenplan uit. Hoe ziet een reflectieverslag eruit? Hoe kom ik aan de leerdoelen? Welke situaties moet je kiezen? Op hoeveel situaties moet je reflecteren?

Hieronder vind je twee voorbeelden van methodieken. Ga natuurlijk eerst na welke methodiek jouw. Wat was de concrete situatie?

In een reflectieverslag of -gesprek kan gelet worden op: o. Hoe scherp heeft de student. Eerst eens goed de situatie beschrijven en onderzoeken. Dat is de kern van de STARR -methode, die je vooral gebruikt om te reflecteren op jezelf.

STAR wordt ook wel uitgebreid tot STARR met een vijfde stap voor Reflectie. Als Annemiek met een voorbeeld komt, zal de interviewer met de STARR methode dat voorbeeld verder in beeld brengen. Hij of zij zal proberen zo precies mogelijk te onderzoeken wat Annemiek concreet gedaan heeft in die situatie en wat de effecten daarvan waren. OA DC Reflecteren volgens de starrt-methode. De volgende dialoog kan zich dan . De starrt-methode is een handig hulpmiddel om een persoonlijk verslag te maken.

Kunt u daar een voorbeeld van geven? Als je een activiteit hebt uitgevoerd moet je een reflectieverslag schrijven. Je vraagr feedback van je begeleidster en zorgt ervoor dat je dit verwerkt in je verslag. In het verslag beschrijf je het verloop van de activiteit.

Dit doe je aan de hand van de STARR methode. Het beantwoorden van de vragen helpt je bij het maken .