Home » Uncategorized » Stortkosten asbesthoudend puin

Stortkosten asbesthoudend puin

Reiniging, hergebruik, storten asbesthoudende grond en asbesthoudend puin. Hoeveel bedragen de kosten van asbestafval ? Heeft u een asbestinventarisatie uit laten voeren en het asbest op basis daarvan laten verwijderen? Houd dan rekening met de kosten van het asbestafval , aangezien ook het afvoeren en storten hiervan kosten met zich mee kan brengen.

De precieze kosten hangen sterk af . Geïmpregneerd Hout, €150.

Harde kunststoffen, €150. Asbest (verpakt in folie), €50. Elektrische apparaten, Gratis. Vanwege het grote volume van het af te voeren asbesthoudend puin , zal op de stortkosten bespaard kunnen worden, door het puin ter plaatse te laten. De afvalstoffen die geaccepteerd worden zijn: metselwerkpuin, kalkzandsteenpuin, betonpuin, asfaltpuin en gemengd puin.

Afval wordt onder bepaalde, strenge voorwaarden aanvaard op stortplaatsen. Een indeling van de types stortplaatsen is terug te vinden in VLAREM I, rubriek . Volgens staatssecretaris Wiebes (financiën) zijn de stortkosten gering in vergelijking met de totale kosten van asbestverwijdering.

Voor asbesthoudend bouwmateriaal, in het bijzonder asbestdaken , zijn de kosten voor het saneren ongeveer 8euro en de stortkosten 1euro per ton, exclusief belasting. Kleine of grote verbouwingen, er komt altijd een heleboel afval vrij. Sorteren doe je best aan de bron.

Hou de verschillende afvalsoorten ( steenpuin , asbesthoudende materialen, kga, roofing, metaal) tijdens het afbreken apart. Dan kunt u subsidie krijgen van euro per ton tot maximaal 5euro. Voorwaarden daarvoor zijn dat u kopie sloopvergunning, kopie offerte van de asbestsaneerder en kopie van de rekening van de stortkosten moet kunnen overhandigen. Om het nuttig hergebruik van puin te kunnen verbeteren, doen wij voortdurend onderzoek naar nieuwe . Genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Niet toegestane afval: chemisch afval, asbesthoudende afval, dak afval en grond.

Overige tarieven voor andere afvalstromen op aanvraag. De reductie op de verwerkingskosten is indicatief berekend op circa EUR per ton voor puin en EUR per ton voor grond. Dat komt vooral door een besparing op de stortkosten.

Let er wel op dat u voor het slopen of het verwijderen van asbesthoudend of asbestverdacht materiaal uw gemeente informeert. Wij komen de container bij u plaatsen en halen deze weer bij u op. Wij adviseren u om het afval te scheiden, zo betaald u minder stortkosten en draagt u bij aan een schoner milieu.

Klik hier om naar het bestelformulier te gaan. De hoge stortkosten zullen het schoonmaken van onze Nederlandse bodem frustreren.

De gevolgen laten zich raden: saneringsprojecten staan in de wacht of gaan definitief niet door. Voor de saneringen die wel doorgaan, lonkt voor het reinigen van grond het buitenlan waar geen stortbelasting bestaat .