Home » Uncategorized » Stortkosten grond klasse industrie

Stortkosten grond klasse industrie

Bouwstof (AP04), Niet-Vormgegeven Bouwstof (AP04), IBC, € € 250. Toeslag grond met maximaal puin, € 00 . Specifieke mengsels op aanvraag. Meerprijs verkennend onderzoek.

Storten en verwerken grond , zand en leem klasse achtergrondwaarde, wonen en industrie.

Grond onbekende kwaliteit. Bielzen tussen b-hout 9. Groenafval met zan 55. Wat is categorie grond en waarom gebruiken we die term niet meer?

Wilt u zorgen voor categorie grond , of nagaan of hier sprake van is? We spreken tegenwoordig van Industrie klasse grond. De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door.

De grens voor toepassing van grond en baggerspecie in het generieke toetsingskader ligt bij de Maximale Waarde Industrie. Ontbrekend: stortkosten Afbeeldingen van stortkosten grond klasse industrie Meer afbeeldingen voor stortkosten grond klasse industrie Afbeeldingen melden Bedankt voor uw feedback. Een andere afbeelding melden Meld de aanstootgevende afbeelding. Open ontgraven, Kosten verwijderen grond. Zuidema levert verschillende soorten grond , zowel vanaf haar eigen grondbank als vanaf andere locaties (indien voorradig).

Naast gezeefde en gekeurde AW- grond (schoon) kan ook Klasse Wonen grond of Klasse Industrie grond geleverd worden, al dan niet gezeefd. Van grond die geleverd wordt vanaf onze . Ontgraven verontreinigd materiaal. De stortkosten worden verrekend op stelpost. Verder wordt de grond met klasse industrie ontgraven tot de functionele diepte: – onderzijde . Product, Prijs per ton (incl. btw).

Vulzand steenvrij 0- € 150. Gewassen straatzand grijs 0- € 100. Brekerzand 0- € 150. Zand voor zandbe € 150.

Praktijkvoorbeelden van hergebruik. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken dient de bodem vanaf het begin betrokken te worden. De beschikbare ruimte voor ontwikkelingen moet . Wij geloven in dienstverlening en dus verzorgen wij ook graag het . Aangeboden (klei, leem, grond ) en aangevoerd ( grond en baggerspecie) kunnen worden: 1. De gemeenten hebben hierbij.

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van puin, groenafval, grond , bouw- en sloopafval aan de.