Home » Uncategorized » Universele natuurwetten

Universele natuurwetten

Zelfs de kleinste verandering van omstandigheden zou het leven onmogelijk maken. Als dit klopt, zijn de natuurwetten misschien wel universeel. Wetenschappelijke wetten, ook wel natuurwetten genoem zijn vastgestelde wetmatigheden in bepaalde verschijnselen, die als universeel en onveranderlijk worden beschouwd.

Deze wetten kunnen echter verworpen worden als nieuwe feiten het tegendeel bewijzen. Een wet verschilt van een hypothese, theorie, . De esoterische wetten zijn daarentegen religieuze begrippen, gebaseerd op spirituele ervaringen.

Hamer, beschrijven hoe de drang tot (over)leven zich uit in de biologische processen van het lichaam. Wel kan Men discussiëren over de structuren en systemen die tégen de natuurwetten ingaan, zoals die van de . Het heelal volgens Einstein is mooi logisch: overal gelden dezelfde natuurwetten. Maar Australische astrofysici deden metingen waaruit blijkt dat de elektromagnetische kracht niet overal even sterk is. Maakten ze een meetfout, of had Einstein het niet goed?

Wat is de geschiedenis ervan? Bestaan er universele standaarden die op alle mensen in alle tijden van toepassing zijn? Op basis van die wetten bestuderen we dan het heelal zelf.

Natuurwet – Wat is natuurwet of natuurrecht? Onze taalwetten kunnen we toch ook niet zomaar kopiëren naar het Chinees of het Japans? Toch werkt het: de natuurwetten blijken . En ze worden natuurwetten genoemd om aan te geven dat ook alles in de natuur overeenkomstig deze wetmatigheden werkt.

De universele wetten zijn lange tijd geheim gehouden als onderdeel van esoterische leringen – in tegenstelling tot de exoterische, openbare leringen. Daarom worden ze ook esoterische wetten . Universele organisatieprincipes. Als gevolg van deze organiserende kracht organiseert alles in het universum zich volgens een complexe dynamiek en beweegt het Geheel zich op een geordende en . Een 10-uur durend seminar door Eric ten Hoopen. Toen hij twaalf was, ging hij naar een dorpsschool, waar hij niet uitblonk.

Deze universele wetten moeten niet verward worden met natuurwetten , die zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en empirisch bewijsmateriaal. Het universum zoals wij dat kennen is een geordend systeem waarbij de natuurwetten de regels bepalen. Deze wetten (zwaartekracht en magnetisme bijvoorbeeld) zijn universeel en onontkoombaar.

Wanneer die wetten ook maar een seconde buiten werking zouden worden gestel dan zou het hele heelal in chaos . Alles en iedereen staat onder invloed van de universele wetten van de natuur. Zo levert bijvoorbeeld iedere actie een reactie of gevolg op en oogsten we uiteindelijk wat we zelf hebben gezaaid. Dus zijn wij zelf verantwoordelijk voor het scheppen van onze eigen werkelijkheid.

In Diagram heb ik getracht te verduidelijken wat het verschil is tussen de discursieve rede en. Dat er natuurwetten bestaan: universele regels die het gedrag van materie, ruimte en tijd bepalen, is duidelijk. Wat de bron voor deze wetten is, is nog een open vraag. Voor gelovigen niet: volgens hen is God in zijn diverse incarnaties ( Shiva, Jahweh, Tezcatlipoca, Allah, Elvis) de bedenker van al deze . Men ziet dat de drie schijnbaar uiteenlopende onderdelen: fysica (natuurkunde), logica ( taalkunde) en ethiek voor de stoïcus – en voor Spinoza – samenvloeien tot één houding .