Home » Uncategorized » Universele wetten van kosmisch bewustzijn

Universele wetten van kosmisch bewustzijn

De universele wetten van kosmisch Paperback. De term universele of kosmische wetten is een begrip binnen de esoterie. Ze worden zo genoem omdat met deze wetten regels en principes worden bedoeld die . Je hoeft dus niets te betalen om ze lezen. Je krijgt dan alle teksten overzichtelijk achter .

De eerste wet – De Wet van Eenheid. Alles dat bestaat komt voort uit één en dezelfde Eenheid of Bron. Dit betekent dat de wereld niet bestaat uit . Toen ik dit begon te lezen, was mijn gedachte gelijk wat het artikel later vermel met deze woorden:De kerken en wereldlijke machthebbers zouden mensen echter sinds lange tijd hebben afgehouden van kennis van kosmisch bewustzijn en universele wetten.

Eenmaal van hen verlost, gaat het . Iedere bladzijde is de moeite van het lezen meer dan waard! Ook de kinderen lezen graag een stukje, en we bespreken de teksten dan voor het slapen gaan.

In dit handzame boek worden een groot aantal inzichten aangereikt die uitleg geven over universele wetmatigheden die in ons leven werkzaam zijn. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Fnac: UNIVERSELE WETTEN VAN KOSMISCH BEWUSTZIJN , P. Koop nieuw of tweedehands.

Dat alles wat we zien en beleven in onze fysieke wereld zijn oorsprong heeft in de onzichtbare, geestelijke wereld. Universele wetten van kosmisch bewustzijn. Het geeft de lezer inspirerende inzichten over een groot aantal universele wetmatigheden die in ons leven werkzaam zijn. Er zijn aardse wetten en er zijn universele wetten.

Op aarde telt vaak het RESULTAAT van je. Bewustzijn is de lijm van het gehele universum. Deze twee lopen soms ver uiteen. Ik vermeld hier alleen welke dat zijn – en dit zijn ze zeker nog niet allemaal!

Er is ook een boek over deze Wetten uitgegeven. Wanneer we die regels overtreden, dan zijn we volgens de wet strafbaar, los van onze intenties. Ons bewustzijn zal dan toenemen en onze .

Want willen wetten universeel. GEH si-:PTEMBERfOKTOBER f ERES ii 2en kosmisch zijn, dan moeten ze dus ook op het niveau van creatie gelden. Sterker nog, dan moeten ze zelf deel uitmaken van schepping.

Dit gegeven is meteen een prachtig middel om echte universele wet – ten van principes te . Klik en zie welke winkel de beste prijs voor boeken aanbied. Zoals de zwaartekracht alle water dwingt om hoe dan ook op enig moment van de berg af te stromen naar de zee, zo dwingt de wet van ontwikkeling alles in het universum tot groei. Het uiteindelijke doel is bekend: Ieder van ons zal op enig moment een universeel kosmisch bewustzijn ontwikkelen. Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.

Sie antiquarische und Neubücher VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen. Met dank aan iedereen die hieraan heeft mee gewerkt. De Nederlandse vertaling van. The Cosmic Laws and Precepts of Cosmic Awareness.

Alle zielen die in dit bewustzijn verkeren, weten vanuit hun hart wat goed en wat slecht, wat juist en wat verkeerd in hun handelen is.