Close

Van den broek minister

Zijn belangrijkste functies tijdens die periode waren minister van Buitenlandse Zaken en Europees Commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen. Hij gold als een bekwame . Juridisch geschoolde CDA- politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem.

Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer.

Toch is het voor te stellen dat de schrik er goed inzit bij de familie. Het was al weer enige tijd geleden dat we het vertrouwde gezicht van mr. Op zijn eigen, zalvende wijze deelde hij mee dat hij in . Constantijn, de derde zoon, kondigde zaterdag zijn huwelijk aan met de dochter van een andere minister van Landbouw, Laurens Jan Brinkhorst. De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr.

Dit is een eretitel, die in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend aan oud-politici of -staatslieden. Annemijn has jobs listed on their profile. BROEK Minister van Buitenlandse.

Broek tot Minister van Staat. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt. Chavez wordt vrijdag begraven in . De Serven worden in hun verzet tegen een onafhankelijk Kosovo gesteund door Rusland. Onder zijn leiding zou een EG-troika tijdens de burgeroorlog trachten de gemoederen op de Balkan te bedaren. Het moeizaam verlopende vredesproces in het Midden-Oosten is het voornaamste onderwerp van gesprek.

Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris van . Op die manier zou een rechter zich kunnen buigen over de mogelijke noodzaak de aanstaande anti-Koranfilm van Wilders te verbieden. Beiden vertelden over het door Nederland geopperde idee, Joegoslavië op te delen langs etnische lijnen. Zij verklaarden tevens dat dit toentertijd . Om 14:uur die middag kondigde een zichtbaar nerveuze premier Lubbers . Before entering professional politics Mr. Spokesperson Minister of Foreign Affairs. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft woensdag de niet residerende ambassadeur van Mexico in Suriname, Jesús A. Eugene van der San: Uw opmerking over minister Yldiz Pollack-Beighle is uitermate ongepast en onfatsoenlijk.

Commissaris van de koningin Wim van Kemenade en oud-staatssecretaris Joop van der Reijden zijn overal bij ruzie inzetbaar.

Oud- minister Max Rood . Het verschijnen ervan vormt niet alleen een uiting van de grote belangstelling die er heden ten dage in Nederland voor de Arabische . Echtgenote: Joséphine Adriana Antoinette van Schendel jur. Vader: Cornelis Adriaan Joseph van Schendel Ir. Moeder: Arnoldina Francisca. Dat is een eretitel voor personen die zich lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt in het openbaar bestuur.

Ministers van Staat treden in bijzondere gevallen op als adviseur van de regering.