Home » Uncategorized » Veiligheid in de bouwsector

Veiligheid in de bouwsector

Voor de bouwsector bestaan er specifieke voorschriften. Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar maar liefst 4ernstige ongelukken voorgedaan. Daarbij vielen in totaal zestien doden.

Dat blijkt uit nog niet geopenbaarde cijfers van de Inspectie SZW. Cobouw achterhaalde de cijfers, uitgerekend op de dag dat in de bouw de allereerste . Veilige steigers: een hele klus.

Zoveel soorten bouwprojecten, zoveel soorten steigers. In de bouw , maar ook in de petrochemische industrie, de scheepsbouw, de chemie. Steigers zijn van levensbelang. Zowel voor de veiligheid van de mensen die ze monteren en erop werken als voor de kwaliteit van . Bouwwerven en veiligheid.

Net als elke werkvloer, zijn ook bouwwerven onderworpen aan strenge veiligheidsvoorschriften. In praktijk schrijft de wet voor dat elke werkgever een risicoanalyse dient uit te voeren bij elke nieuwe opdracht. Dat zegt Cobouw op basis van nog niet geopenbaarde cijfers van de Inspectie SZW.

Ze hebben werkwijzen geharmoniseerd en instrumenten geüniformeerd.

Hiermee beogen ze de veiligheidscultuur en het . De bouwsector vertegenwoordigt één tiende van de Europese economie. Het Parlement wil dan ook de procedures in verband met CE-markering vereenvoudigen en het veiligheids- en . Dat is geen overbodige luxe nu op bouwplaatsen steeds meer onderaannemers, specialisten en zzpers rondlopen. Naar aanleiding van de Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk, stelde de bouwsector via zijn dienstverlenende organisatie inzake welzijn, Constructiv, en samen met zijn partners een Code van Goede Praktijk samen voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers.

De Onderzoeksraad zal zich de komende jaren in het bijzonder richten op het verbeteren van de veiligheid in deze specifieke sectoren. Er zijn in de afgelopen jaren al veel afspraken gemaakt met werkgevers en vakbonden over de bouwveiligheid. De Arbowetgeving is hierbij van groot belang. Artikel van de Arbeidsomstandighedenwet stelt bijvoorbeeld dat de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers moet zorgen . Prioriteiten veiligheid.

Het aantal dodelijke slachtoffers nam zelfs met maar liefst procent toe. Maxime Verhagen over veiligheid en duurzame inzetbaarheid in de bouwsector. De uitzendbranche heeft een grote verantwoordelijkheid. De Inspectie SZW maakt zich grote zorgen over het stijgende aantal bedrijfsongevallen in de bouw.

Compendium Aanpak Constructieve . De controles vinden zowel plaats op grote bouwplaatsen als voor projecten van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Met name het veilig gebruik van klimmateriaal, .