Home » Uncategorized » Verkaveling katerat mol

Verkaveling katerat mol

Dit gebied is binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Mol als te ontwikkelen . Rustig gelegen nieuwbouwproject in Mol , in De Broekbeemden in Sluis. Ruime loten met vrije keuze architectuur en een goede verbinding richting Antwerpen en Hasselt. Verkaveling met Bouwgronden.

Afbakening Kleinstedelijk Gebied Mol – PRUP Pastoor Wuytsstraat fase: Definitieve vaststelling.

PRUP lagere dichtheden zullen mogelijk zijn. Na de informatievergadering volgde de start . Katerat , Pastoor Wuytsstraat, Hoog blok, St. De Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting is een sociale huisvestingsmaatschappij actief in de Gemeente Balen en Mol. Ze heeft als doel mensen met een laag inkomen een goede en.

Bestaande Projecten in de gemeente Mol. De petitie van een buurtbewoonster kreeg al veel respons, maar er volgen zeker nog bezwaarschriften. Het project omvat een zeventigtal bouwgronden en woningen.

Buurtbewoners vrezen bijkomende overlast. Om tegemoet te komen aan een aantal bekommernissen van de buurtbewoners stuurden de projectontwikkelaars het plan bij en stemde het college van burgemeester en schepenen op zijn beurt in met een . De Deputatie oordeelt wel dat de oorspronkelijk ingediende verkaveling te weinig openbaar groen bevatte én dat er een publiek plein ontbrak. Deze extra groene ruimte moet volgens de . Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie wij willen geen verkaveling in mol -sluis (galbergen). Er staan al enkele jaren soortgelijke percelen te koop in een nabijgelegen verkaveling in Mol -Sluis. In de plannen is er sprake van private kavels.

De projectontwikkelaars moeten nu een tiental kavels schrappen, waardoor er in . Nog appartementen te koop! De Stokteloopstraat is een nieuwe straat in Mol Millegem, speciaal aangelegd voor onze verkaveling. Wij bouwen hier een appartementsgebouw met wooneenheden. Elk appartement heeft een ondergrondse parking en een terras langs de westgevel. De bewoners kunnen genieten van.

Figuur 9: voorlopige contour van het plangebied voor het KSG Mol , op basis van de voorlopige afbakening. De effectieve cijfermatige. Huis in Mol , Antwerpen Vanaf 80.

Geschikt voor het oprichten van.