Close

Verwachting melkprijs 2017

Hoewel de gemiddelde melkprijs in oktober nog iets verder is gestegen, zal deze naar verwachting dit jaar niet verder stijgen. Met uitzondering van het Britse Dairy Crest zijn voor de komende maanden geen prijsverhogingen bekend. De melkprijzen van Arla en Savencia zijn in november en december . Door de melkprijsverhoging klom de index van het actueel bruto saldo van naar 110.

Tegelijkertijd zal de melkaanvoer naar verwachting niet toenemen. De biologische melkprijs wordt verlaagd omdat de biologische melkprijzen van concurrenten naar verwachting ook dalen, met name in Duitsland.

Het Duitse DMK en dochterbedrijf DOC Kaas houden de melkprijs voor de maand november gelijk. Voor DOC Kaas betekent dit opnieuw een melkprijs van € 4per 1kilo. Dat stelt een panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector. Deze langetermijnprognose is van belang voor bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en de . Dat concludeert Liba in haar nieuwsbrief.

Dat is euro boven het meerjarig gemiddelde. In de garantieprijs van september is een correctie verwerkt van euro van te laag ingeschatte melkprijzen van een aantal van de referentiebedrijven in de afgelopen maanden. Het is de verwachting dat de melkprijzen van de meeste referentiebedrijven in september verder zullen stijgen.

De zuivelsector in India is een crisis geraakt.

FrieslandCampina en DMK vallen op. Hogere voerefficiëntie = lagere kritieke melkprijs. De voerefficiëntie – de kg meetmelk die een koe produceert uit. Langetermijnverwachting melkprijs 3euro. Daarnaast is de verwachting dat deze melkprijs de komende maanden verder daalt met tot euro per 1l FPCM.

Een aanzienlijke hoeveelhei aangezien de totale jaarlijkse Europese export van magere melkpoeder . Consumptie De Nederlandse consumptie van melk en melkproducten per hoofd van de bevolking is al een aantal jaren dalende. De druk op de melkprijzen is voor Chinese melkveebedrijven geen aanleiding om meer melk te produceren. De importgroei in het eerste kwartaal is lager dan verwacht. Om de lage voorraadniveaus aan te vullen wordt in de. De gemiddelde melkprijs is voor de vijfde achtereenvolgende maand gestegen en zal naar verwachting in oktober nog iets verder stijgen.

Dit had te maken met de mondiale groei van de melkproductie terwijl de vraag stagneerde. Het snelle herstel stabiliseerde begin . Europese melkprijs voor september ruim hoger ligt dan september vorig jaar. Ondanks alle rooskleurige cijfers voor zuivelgrondstoffen en een spotmarktprijs van euro per 1kilo, zullen melkveehouders nog wel even geduld moeten hebben voor de melkprijs echt weer ruim over de euro gaat. Wel lijkt het eind van de stijgingen langzamerhand in zicht.

Voor wie toekomstplannen maakt is de melkprijs waarmee men mag rekenen altijd een moeilijk vraagstuk.