Home » Uncategorized » Verzoend betekenis

Verzoend betekenis

Synonieneerleggenvrede (laten) sluiten vb: na jaren. Je hebt gezocht op het woord: verzoenen. Afgeleid van zoenen, zie aldaar. De betekenis van verzoend vind je op deze pagina.

Er werd definitie van verzoend gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken.

En dan is het goed om allereerst het volgende te zien: God heeft “ons met Zichzelf verzoend ” (Kor. : 18). Met andere woorden: niet Go maar de mens moest verzoend worden! En vervolgens: niet de mens, maar God Zelf bracht die verzoening teweeg. Door de zondeval zijn alle mensen van nature . Translation and Meaning of verzoend , Definition of verzoend in Almaany Online Dictionary of English-Dutch. Maar voor de kerk Gods zal het van grote betekenis zijn, als de Heere dominee thuishaalt.

De kerk ligt zo diep onder de schuld. Wij hebben het zo zwaar voor de Heere verzondigd en dan is dit een zeer kwaad teken.

Immers, de Heere bezoekt de zonde ook van Zijn volk. Weliswaar komen we het woord ook op talloos veel andere plaatsen in onze Bijbelvertalingen tegen, maar dat is volstrekt ten onrechte. Verzoenen heeft alles met vijandschap en niets met zonden te maken.

Verder klinkt de betekenis mee: stil maken, sussen. Je met jezelf verzoenen betekent dus: vrede sluiten met jezelf, tevreden zijn met degene die je geworden bent. De strijd beëindigen tussen de verschillende behoeften en wensen waardoor je heen en weer wordt geslingerd. De kloof opheffen die zich in mij breed maakt . Deze laatste Schriftplaats maakt veel duidelijk over de betekenis. De NCV- vertaling heeft het woord apo-kata-laxai in dit vers vertaald met wederzijds verzoenen.

Vanuit het Oude Testament komt verzoenen vooral naar voren als bedekken. Dit is dan ook de betekenis van het Hebreeuwse woord kaphar. Het komt voor het eerst voor in Genesis 6:1 waar we in verband met de bouw van de ark lezen:.

We moeten ervan uitgaan dat de Heer Jezus op het kruis de zonden volkomen verzoend heeft, eens voor altijd (Hebr.10:114). De nadere betekenis van de verschillende woorden voor verzoening. Het gaat hier over de katallagè uit 2Ko. Laat u met God verzoenen ), dat is dus: de betrekking herstellen.

Verzoenen onderstelt het geheel wegnemen van datgene wat de goede verstandhouding tussen twee partijen in de. Daarom gaat de betekenis „bedekken dadelijk over in die van verzoenen.