Home » Uncategorized » Vinylchloride monomeer

Vinylchloride monomeer

De stof komt voor als een kleurloos gas, dat met moeite oplosbaar is in water. Beroepsmatige blootstelling aan vinylchloride monomeer (VCM) kan leiden tot leverkanker. Dit is een risico voor werknemers in de kunststofindustrie die met deze verbinding in aanraking komen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan de minister van SZW.

Veilig werken met vinylchloride monomeer. Mensen die via contact met bloe bloedproducten of lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde patiënten risico lopen op een .

Online vertaalwoordenboek. EN: vinylchloride – monomeer. Dit document bevat de registratierichtlijn voor vinylchloridemonomeer. Deze is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Hieronder zijn de karakteristieke eigenschappen van chlooretheen beschreven. FYSISCHE TOESTAND: Kleurloze gas, met kenmerkende geur. In de fabriek in Pernis zetten we vinylchloride monomeer om in PVC. Het vinylchloride monomeer wordt in een klein aantal reactoren door middel van een polymerisatiereactie omgezet in verschillende soorten PVC.

In de reactor bevinden zich tijdens de reactie: water, VCM en hulpstoffen.

Vinylchloride monomeer dampen zijn niet . Na reactie blijft een mengsel van . Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten vinyl chloride monomer – Engels- Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen. Controle van een grenswaarde met lange middelingsduur : vinylchloride monomeer. Er zijn overigens nog wel enkele andere wettelijke verplichtingen voor geneeskundig onderzoek bij werk, maar dan niet op grond van de Arbowet. BADGE, ( derivaten van) bis (hydroxyfenyl)methaan-bis (3-epoxypropyl)ethers of kortweg BFDGE . Wolters Kluwer – Vlarem II . Nederland VC G vectorcardiogram VCHV vereniging van chef- en hoofd- verpleegkundigen ambulancehulpverlening VC M vinylchloride – monomeer VCO vereniging voorcreativiteitsontwikkeling VCOCO2-eliminatie, hoeveelheid geproduceerd CO.

VCOGEM voorlopige commissie voor genetische modificatie, . The simplest unsaturated hydrocarbon, ethylene is used as a raw material in the production of polyethylene and vinyl chloride , the monomer of . Whereas the use of chloro-1-ethylene (monomer vinyl chloride) as an aerosol propellant involves dangers to human health and the use thereof should be prohibite. Overwegende dat het gebruik van vinylchloride monomeer (chloor-1- ethyleen) als drijfgas in spuitbussen gevaren inhoudt voor de menselijke gezondheid en . Vinyl Chloride Monomer (VCM) is the key material from which PVC is made. VCM is a gas with a molecular weight of 62. DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE . In Nederland wordt volgens de suspensie-polymerisatie- techniek gewerkt.

De produktie van PVC vindt plaats in drie stap- pen. In de eerste stap wordt het monomeer vinylchloride in een dub- belwandige reactor gedispergeerd in water door middel van continu roeren en hoogmoleculaire grensvlak-actieve stoffen, de zoge-. Organische chemie en polymeerchemie: Wij hebben bij scheikunde weer zo een leuke opdracht gekregen.

In een tweede deel wordt aandacht besteed aan het modelleren. Wat is het monomeer van pvc? VYNOVA klassen kunnen sporen van vinylchloride monomeer (VCM) bevatten. Zo een uitstoot in de lucht nabij een productiebedrijf zal enkel sporen van VCM bevatten waarvan de concentratie aanzienlijk lager is dan de aangegeven limieten .